Polska pomoc

Wiceminister Joanna Wronecka o priorytetach polskiej pomocy rozwojowej

Wiceminister Joanna Wronecka przewodniczyła polskiej delegacji podczas II Spotkania Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywności Współpracy Rozwojowej w Nairobi.

– W ciągu ostatnich lat Polska zdobyła ogromne doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia krajom o średnim dochodzie dostępu do wiedzy i środków niezbędnych do kontynuacji reform, budowy nowoczesnych instytucji państwowych i niwelowania różnic w poziomach rozwoju – powiedziała wiceminister Wronecka podczas dyskusji poświęconej zwalczaniu nierówności społeczno-gospodarczych w krajach o średnim dochodzie.

Dla międzynarodowej współpracy rozwojowej spotkanie było najważniejszym tegorocznym wydarzeniem wielostronnym. Uczestniczyli w nim przedstawiciele państw dawców i biorców pomocy rozwojowej, a także reprezentanci najważniejszych organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Miało na celu podsumowanie wysiłków wspólnoty międzynarodowej i wspieraniu wydajności i skuteczności pomocy rozwojowej.

Wizyta w Kenii pozwoliła także przeprowadzić konsultacje w sprawie wspólnego projektu rozwojowego, który zostanie zrealizowany przy udziale Polski we Wschodniej Afryce, tj. programu Grupy Wyszehradzkiej w ramach Funduszu Powierniczego UE na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej emigracji ludności w Afryce.

Udział wiceminister w obradach i spotkaniach został poprzedzony wizytacją projektów realizowanych w Kenii ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

w górę

Tagi