Polska pomoc

We Lwowie o ekonomii społecznej

Już po raz trzeci Instytut Rozwoju Miast z Krakowa wraz z Instytutem Miasta Lwowa zorganizowały Szkołę Ekonomii Społecznej dla przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone były przez praktyków, którzy odnieśli sukces i zrealizowali swoje pomysły biznesowe. Przez tydzień 15 uczestników uczyło się, jak połączyć działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych, jak opracować biznes plan, jak zbudować strategię marketingową, czy jak pozyskać fundusze na finansowanie przedsięwzięcia. Uczestnicy pochodzili w różnych części Ukrainy, m.in. z Użhorodu, Równego, Kijowa, Charkowa, Czerkasów, Izmaiłu oraz Lwowa.

Szkoła Ekonomii Społecznej to przedsięwzięcie realizowane w projekcie „Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie” finansowanym
w ramach polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt, którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2019, wynika z doświadczeń i rezultatów wcześniejszych projektów  Instytutu Rozwoju Miast wdrażanych we Lwowie. Dotyczyły między innymi stworzenia Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecny projekt zakłada jego rozbudowę, utworzenie Lwowskiego Forum Wspierania Przedsiębiorczości, które będzie skupiało władze lokalne i obwodowe, przedsiębiorców i organizacje biznesowe, utworzenie laboratorium projektowego oraz szereg działań szkoleniowych i wspierających osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Więcej o projekcie na stronie: http://irm-polskapomoc.weebly.com/2017-2019-od-inkubacji-do-akceleracji.html

Projekt „Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie” kwota dofinansowania na lata 2017 – 2019 ze strony MSZ to 1 436 800 zł.

w górę

Tagi

Lwów (1)
Ukraina (11)