Polska pomoc

Wdrażanie CSR w Polsce

W  marcu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcami RP i innymi firmami dzielącymi się dobrymi praktykami w zakresie CSR (Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw) zorganizowało debaty na temat kierunków rozwoju CSRów w Polsce.

Omawiana była m.in. kwestia implementacji w Polsce dyrektywy 2014/95/EU o raportowaniu przez firmy danych pozafinansowych (m.in. dotyczących standardów pracy i praw człowieka). Skróty debat można obejrzeć pod poniższymi linkami:     

Ponadto 21 marca 2016 w wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" ukazał się dodatek specjalny, wydany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, zatytułowany "Biznes odpowiedzialny w Polsce. Korzyści dla firm, gospodarki i społeczeństwa"  

W dodatku znalazł się m.in. wywiad z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Panią Jadwigą Emilewicz pt."CSR może być źródłem poszukiwań innowacji" oraz inne artykuły:
- Obowiązek raportowania danych pozafinansowych.
- Polski CSR - jaki jest i dokąd zmierza?
- O współczesnej perspektywie odpowiedzialnego biznesu.
- CSR - teoria i praktyka.
- Najważniejsze obszary odpowiedzialności.
- Jak to się robi na Zachodzie?

w górę

Tagi