Polska pomoc

Warszawskie Targi Humanitarne

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z centrum targowym Ptak Warsaw Expo oraz spółką Lubawa, przygotowuje pierwsze targi humanitarne w Polsce, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 roku w Nadarzynie k. Warszawy. Rangi wydarzeniu nadaje patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Targi humanitarne organizowane są w kilku państwach świata. Najbardziej znane są te w Dubaju (DIHAD), ale także w Brukseli czy Londynie. To jednak warszawskie targi będą miały zupełnie unikatowe elementy:

Po pierwsze, dadzą możliwość zaprezentowania potencjału polskich (ale nie tylko) przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oferujących produkty, również usługi, które służyć mogą bardzo szerokiemu spektrum akcji humanitarnych, bądź wykorzystywanych w projektach rozwojowych.

Konferencja organizowana w ramach targów służyć będzie pogłębionej dyskusji na temat zaangażowania biznesu w pomoc humanitarną i rozwojową, a także zrozumienia trendów w tym zakresie panujących na świecie, łącznie z best practices czy wreszcie wymianie myśli na temat możliwych form zaangażowania.

 

fot. Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

fot. Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

 

Stworzenie na tych kilka dni „Miasteczka humanitarnego” pozwoli na zaprezentowanie gigantycznej oferty, jaką stanowi rynek pomocy rozwojowej i humanitarnej reprezentowany przez organizacje międzynarodowe (głównie systemu ONZ); Unię Europejską, ale też i polskie, i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w tym obszarze. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, FAO, WFP, UNICEF, UNDP czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża odpowiedzialni za prowadzenie zakupów i przetargów w tych organizacjach na rzecz projektów rozwojowych i humanitarnych podzielą się swoją wiedzą w jaki sposób najlepiej w nich uczestniczyć, jak się do nich przygotowywać, na co zwracać uwagę i  skąd czerpać o nich informacje.

Należy pamiętać, że od ponad dwudziestu lat Polska konsekwentnie buduje swój potencjał w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej. Przez wiele lat sami byliśmy biorcą pomocy. Przeszliśmy zatem drogę od kraju - beneficjenta do kraju – donora. W 2017 roku Polska przeznaczyła na Oficjalną Pomoc Rozwojową ponad 2,5 mld PLN. Wydatki na samą pomoc humanitarną w ciągu ostatnich trzech latach zwiększyły się niemal 9-krotnie z 20 do 174 mln PLN.

Choć Polska jest relatywnie nowym dawcą pomocy rozwojowej, to jednak udało się wypracować obszary, w których możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. To przede wszystkim wzmacnianie społeczeństw obywatelskich krajów partnerskich – działania na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.

fot.Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

fot. Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

 

Jedną z najważniejszych cech polskiego systemu pomocy rozwojowej jest bardzo bliska współpraca z organizacjami pożytku publicznego, czyli szeroko pojętymi organizacjami pozarządowymi. Ale dziś chcielibyśmy, by do systemu tego włączał się również w szerszym niż dotychczasowym rozmiarze biznes. Naszym celem nie jest jednak namawianie biznesu do działalności charytatywnej. To każdy przedsiębiorca może robić we własnym zakresie. Chcemy by polski biznes miał świadomość, że sektor pomocy rozwojowej i humanitarnej to gigantyczny rynek w sensie ekonomicznym. Ale dodatkowo, udział w nim, zaangażowanie w wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów czy wreszcie prowadzenie świadomej polityki korporacyjnej, do której włączane są elementy odpowiedzialności za kwestie globalne: takie jak pomoc rozwojowa czy humanitarna mają znaczenie dla budowania marki przedsiębiorstwa. Jeśli firma chce prowadzić globalne interesy i funkcjonować na rynkach zagranicznych, wcześniej czy później oczekiwane będzie od niej zaangażowanie w tę tematykę.

 

fot. Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

fot. Krzysztof Pytlarz/ warsawexpo.eu

 

w górę

Tagi