Polska pomoc

Walka z głodem w Sudanie Południowym

Polska Misja Medyczna kontynuuje walkę z głodem w Sudanie Południowym i w maju 2018 r. rozpoczęła strategiczny projekt dożywiania. Jego realizacja jest możliwa dzięki środkom w wysokości 1 972 000 zł na zakup żywności, przekazanym przez Departament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wsparciu finansowemu Kulczyk Foundation, która zapewniła środki potrzebne na zabezpieczenie dystrybucji żywności i ochronę magazynów.  

W Sudanie Południowym wojna domowa, susze i powodzie zrujnowały w ubiegłym roku uprawy zbóż. Stan Western Equatoria został poważnie dotknięty klęską suszy oraz konsekwencjami przesiedleń ludności, spowodowanymi starciami zbrojnymi. Tysiące ludzi  przemieściły się do Stanu Western Equatoria w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia na czas trwania konfliktu militarnego. Mimo, że sytuacja normuje się i na większości obszaru tego kraju podwyższył się stopień bezpieczeństwa, to przesiedlone rodziny nie wracają do swoich miejsc zamieszkania. Wynika to z sytuacji pokonfliktowej – ich domy są spalone, skromne zapasy żywności i ziaren na siew rozkradzione, a na pomoc lokalnej administracji liczyć nie można. 

Dystrybucja pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym

Tymczasem w przeludnionym stanie zwiększyła się liczba odnotowanych przypadków niedożywienia wśród dzieci poniżej 5 roku życia, dzieci w wieku szkolnym, a także kobiet ciężarnych i matek karmiących. Ostatni wskaźnik IPC (Integrated Food Security Phase Clasification) z listopada 2017 roku stwierdzał, że Western Equatoria, a w szczególności niektóre z jej okręgów, stają w obliczu poziomu kryzysu (IPC Faza 3) i stanu nadzwyczajnego (IPC Faza 4) ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego, napędzanego w dużej mierze przez zbrojny konflikt i klęski żywiołowe, które miały poważny wpływ na działalność rolniczą”.

Partnerem projektu Polskiej Misji Medycznej jest amerykańska organizacja pozarządowa Food for the Hungry. Polska Misja Medyczna zakupiła  354 tony żywności na rzecz potrzebujących w okręgach Mundri Wschodnie, Mundri Zachodnie i Mvolo oraz stanu Western Equatoria. Dostarczona żywność pozwoli rodzinom na siew (ziarna sorgo) i bezpieczne przeżycie kilku miesięcy oczekiwania na plony.

W wyniku podjętych działań ok. 47 000 kobiet i dzieci w najcięższej sytuacji otrzyma pomoc żywnościową. Dostarczone beneficjentom produkty: fasola, ryż, olej i ziarna sorgo na siew pozwolą im bezpiecznie przetrwać letnie miesiące.

Dystrybucja pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym

Dodatkowym rezultatem będzie zapobieganie chorobom wynikającym z niedożywienia wśród dzieci i kobiet w ciąży,  spowalniającym rozwój centralnego układu nerwowego i hormonalnego, które odpowiadają za prawidłowy rozwój dzieci i noworodków.

Rezultatem projektu będzie także odzyskanie stabilności ekonomicznej przez rodziny beneficjentów, które będąc zabezpieczone w żywność, będą mogły rozpocząć starania o pozyskanie dochodów z pracy na lokalnym rynku.

 

w górę

Tagi