Polska pomoc

W Warszawie o polskim wsparciu na rzecz decentralizacji na Ukrainie

O możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w zakresie samorządności na Ukrainie rozmawiali dzisiaj w Warszawie uczestnicy konferencji podsumowującej projekt „Miasta w transferze polskiego doświadczenia decentralizacji na Ukrainie”.
 
- Mam nadzieję, że projekt nie tylko przyczyni się do współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi miastami, wykraczającej poza jego ramy czasowe, ale również pozwoli reformie decentralizacyjnej osiągnąć wymierne efekty tam gdzie jest to najbardziej potrzebne – na szczeblu lokalnym – zaznaczył podsekretarz stanu w MSZ Konrad Pawlik otwierając wydarzenie.

Konferencja, odbywająca się w dniach 23-24 listopada, jest okazją dla ukraińskich i polskich samorządowców do podsumowania pierwszego etapu projektu, który obejmował wizyty studyjne. Spotkania poświęcone były przekazaniu doświadczeń polskich reform i wykorzystaniu programów przedakcesyjnych. Pozwoliły też na zaprezentowanie od strony praktycznej kompetencji polskich samorządów. – W marcu 2014 r. ówczesny wicepremier, Wołodymyr Hrojsman, zwrócił się do polskich władz o wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie. Nasza reakcja była natychmiastowa. Pomoc w przeprowadzaniu decentralizacji stała się kluczowym obszarem polskiego zaangażowania na rzecz Ukrainy– podkreślił wiceminister Pawlik.

Przedstawione podczas konferencji wnioski zostaną opracowane przez zespół polskich oraz ukraińskich ekspertów, przy udziale przedstawicieli MSZ, a następnie przedstawione w formie dokumentu podsumowującego projekt.

Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków MSZ w ramach wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej, realizowane jest przez Związek Miast Polskich wspólnie z Ukraińskim Związkiem Miast, Związkiem Powiatów Polskich oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.

w górę

Tagi