Polska pomoc

 

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC w Kinotece i na platformie internetowej

Idei stworzenia Festiwalu HumanDOC przyświecała chęć przybliżenia polskiej publiczności tematu edukacji globalnej w przystępnej i atrakcyjnej formie. Wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie MSZ w 2015 r. pokazują, że pomimo deklarowanego poparcia dla udzielania pomocy krajom słabo rozwiniętym (65% Polaków uważa, że Polska powinna wspomagać te kraje) zrozumienie idei współpracy rozwojowej jest niewielkie, a sam termin „pomoc rozwojowa” -mało znany. Ponadto informacje na temat pomocy udzielanej przez Polskę praktycznie nie docierają do opinii publicznej.  

Edukacja poprzez serię spotkań, wydarzeń kulturalnych i filmów dokumentalnych jest potwierdzoną, skuteczną metodą przekazywania wiedzy i zachęcania do dyskusji na tematy ważne społecznie. Dlatego też Fundacja HumanDOC od 2010 trafia ze swoim Festiwalem do szerokiej grupy odbiorców, reprezentujących różny poziom wiedzy i zaangażowania w sprawy międzynarodowe czy problematykę globalną.

Dotychczas Festiwal zgromadził ponad 150 tys. odbiorców budując swoją markę i odpowiadając na potrzebę zgłębiania wiedzy w zakresie edukacji globalnej. Dzięki rozwiniętej kampanii promocyjnej wiedza o festiwalu i jego owoce docierają do widzów różnymi kanałami, w tym roku będzie to m.in platforma VOD.pl zarządzana przez oficjalnego partnera Fundacji Grupę Onet.

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC w Kinotece i na platformie internetowej

W dniach 24-26 listopada 2017 r., VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC zagości w warszawskiej Kinotece i na platformie internetowej VOD. Trzy dni pokazów filmowych, gala rozdania nagród w Kinotece oraz pokazy kampanii społecznych będą poprzedzone kampanią promocyjną i przygotowaniem festiwalu w wersji internetowej.

Festiwal to podsumowanie starań polskich i zagranicznych twórców filmowych o rozpowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji globalnej. Prezentowane produkcje dotykają takich zagadnień jak nierówność w krajach i między krajami, globalne współzależności, współpraca na rzecz rozwoju, pomoc humanitarna, międzynarodowe wsparcie, globalne problemy i wyzwania, walka z wykluczeniem społecznym, skutki konfliktów czy zmiany klimatyczne.

W ramach festiwalu, poza pokazami filmów, zorganizowane będą spotkania z polskimi i zagranicznymi twórcami, prelekcje przed filmami, pokaz kampanii społecznych i uroczysta gala rozdania nagród. Oprócz Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki (pokazy filmowe, spotkania z gośćmi, panele dyskusyjne), produkcje można zobaczyć za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy internetowej VOD.pl (pokazy filmów online).

Organizator przewiduje, że w wydarzeniach dodatkowych weźmie udział ok. 5 tys. osób, a ok. 10 tys. obejrzy filmy festiwalowe w Internecie. Szacuje się, że ok. 100 tys. osób zobaczy lub usłyszy reklamę festiwalu w mediach (internecie, prasie, radiu, telewizji, w przestrzeni miejskiej).

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC w Kinotece i na platformie internetowej

Wydarzenie przyczyniło się znacząco do budowania i poszerzania świadomości społeczeństwa polskiego z zakresu zrównoważonego rozwoju, równości szans i płci, globalnych współzależności rozwojowych, nierówności w krajach i między krajami, idei niesienia pomocy oraz zaangażowania Polski we współpracę rozwojową i międzynarodową. Widzowie zdobyli wiedzę, która będzie mogła stanowić początek dyskusji z rodziną, znajomymi, współpracownikami. Dzięki takim rozmowom, szersze grono Polaków dowie się o polskim zaangażowaniu w sprawy rozwoju na świecie, co zaowocuje refleksją na temat własnej postawy wobec świata. Cele Zrównoważonego Rozwoju staną się bardziej zrozumiałe, a możliwość współpracy i wymiany doświadczeń między partnerami i mediami zaprocentuje potencjałem do tworzenia podobnych inicjatyw.

Od 24 do 26 listopada 2017 ok. 15 tys. osób obejrzało 24 polskie i zagraniczne filmy dokumentalne oraz 16 kampanii społecznych. Filmy były prezentowane z napisami w językach polskim i angielskim ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia. Uczestnicy Festiwalu wzięli również udział w panelach dyskusyjnych i spotkaniach z gośćmi, m.in. podróżnikami, twórcami filmów. Zorganizowano warsztaty filmowe i wystawę fotograficzną w hallu warszawskiej Kinoteki. W klubie Plan B przy pl. Zbawiciela w Warszawie odbyła się impreza charytatywna na rzecz ofiar przemocy domowej w Gruzji.

Działania festiwalowe poszerzyły wiedzę polskiego społeczeństwa na tematy związane ze światowym rozwojem i pokazały możliwości współpracy i dialogu. Podczas Festiwalu pokazano zaangażowanie naszego kraju w sprawy rozwoju na świecie. Filmy festiwalowe dostępne były również na platformie VOD.pl, co umożliwiło dotarcie do szerokich grup społecznych i upowszechnienie edukacji rozwojowej. Obejrzało je ponad 17 tys. Polaków, a ok. 100 tys. słyszało o wydarzeniu w mediach.

Plakat festiwalu HumanDoc 2017