Polska pomoc

V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

Jak Polska pomaga krajom rozwijającym się można było dowiedzieć się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie podczas V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się w sobotę 29 września 2012 r. Forum jest dorocznym wydarzeniem organizowanym przez MSZ, by przybliżyć polskiemu społeczeństwu działalność Polski na rzecz krajów rozwijających się i globalnych wyzwań rozwojowych.

Forum adresowane było zarówno do osób zaangażowanych zawodowo we współpracę rozwojową, jak i do szerokiej publiczności. Gospodarzem tegorocznej edycji była Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która przedstawiła raport roczny MSZ z polskiej współpracy rozwojowej w roku 2011.

Z raportu wynika, że Polska przekazała w 2011 r. na pomoc rozwojową 1,24 mld zł. Zdecydowaną większość tej sumy, bo 978 mln zł wydano w ramach współpracy wielostronnej. Pieniądze te trafiły m.in. do budżetu ogólnego UE i zostały przeznaczone na pomoc rozwojową realizowaną przez Komisję Europejską (803 mln zł). Niemal 24 mln zł przeznaczono na dofinansowanie systemu Narodów Zjednoczonych, w tym takich instytucji jak m.in. Światowa Organizacja Zdrowia, czy Międzynarodowa Organizacja Pracy. W 2011 r. Polska po raz pierwszy przekazała środki (130,6 mln zł) na Europejski Fundusz Rozwoju (ang. EDF). Na pomoc w wymiarze dwustronnym przeznaczono w ub.r. 261 mln zł. Wsparciem zostały objęte w szczególności kraje Partnerstwa Wschodniego, Afganistan oraz kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, mówiąc o priorytetach pomocy rozwojowej, że obszar Partnerstwa Wschodniego jest "naturalną odpowiedzialnością Polski". Poza krajami PW, Polska dużo środków – 30 mln zł – przeznaczyła na projekty rozwojowe w Afganistanie. Działania w tym kraju skierowane są na budowanie potencjału administracji afgańskiej, odbudowanie infrastruktury i wsparcie przedsiębiorczości.

Forum było miejscem debaty publicznej o dotychczasowym i przyszłym kształcie polskiej działalności pomocowej na rzecz krajów słabiej rozwiniętych oraz tych wprowadzających demokratyczne zmiany ustrojowe. Co Polska ma do zaoferowania innym krajom? Jak wspieramy demokratyczne przemiany i reformy w krajach wprowadzających przekształcenia ustrojowe? Co należy zmienić w systemie polskiej współpracy rozwojowej? Po co i w jaki sposób w pomoc rozwojową mogą się angażować polskie firmy? Do dyskusji na te tematy MSZ zaprosił zarówno ekspertów polskich, jak i przedstawicieli Mołdawii i Tunezji – krajów korzystających z polskiego wsparcia.

Podczas Forum Podsekretarz Stanu Jerzy Pomianowski wygłosił przemówienie dotyczące agendy demokratyzacyjnej w polskiej polityce zagranicznej. - Polska jest przykładem sukcesu transformacyjnego. Po tych 20 latach tak jesteśmy odbierani przez świat, w Afryce Północnej czy przez naszych sąsiadów – powiedział wiceminister.

- Wszędzie tam, gdzie jest deficyt demokracji, proponujemy tę naszą opowieść; jeśli jesteśmy zapraszani, przyjeżdżamy. Tak się dzieje wśród opozycji białoruskiej, w Libii, Egipcie, w Tunezji, Birmie, ale też w Gruzji, Mołdawii, czy nawet na Ukrainie – dodał wiceminister Pomianowski. Zaznaczył, że priorytetem jest najbliższe sąsiedztwo Polski.

Program Forum obejmował ponadto liczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, w tym adresowane do dzieci i młodzieży. O mieszkańcach kenijskiego slumsu, gruzińskiej wioski, palestyńskiego miasta i wenezuelskiej faveli oraz o tym, jak pomoc rozwojowa zmienia ich życie opowiadały filmy dokumentalne. Wolontariusze polskiej pomocy przedstawiali swoje doświadczenia z pracy w szkołach i ośrodkach zdrowia w Boliwii, Ghanie, Malawi i Tanzanii oraz doradzali, jak przygotować się do wolontariatu w krajach rozwijających się. Było można posłuchać reportaży radiowych o dofinansowanych przez MSZ projektach rozwojowych w kilkunastu krajach Azji Środkowej, Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, wyemitowanych na antenie Polskiego Radia i radia Tok FM.

w górę

Tagi