Polska pomoc

 

Ut'z Bat'z - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w Chichicastenango, w Gwatemali

W projekcie realizowanym w okresie 9 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Chichicastenango (departament El Quiché) w Gwatemali brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu od 18 lipca do 31 grudnia 2011 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) było Stowarzyszenie "Jeden Świat", natomiast partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Fundacja “En Mi Salsa”.

Głównym celem działań była poprawa sytuacji beneficjentów projektu: kobiet Majów-K’iche i ich rodzin, poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet, a także pomoc dzieciom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Wolontariuszka przeprowadziła 106 godz. indywidualnych spotkań i szkoleń, w których wzięło udział 21 kobiet, przy czym spółdzielnia Ut’z Bat’z, na rzecz której pracowała wolontariuszka, zyskała w czasie trwania projektu 15 nowych członkiń. W ramach projektu przygotowano strategię marki w oparciu o analizę rynku i konkurencji, udoskonalono stronę internetową i sklep on-line, a także opracowano i wyprodukowano nowy produkt (grę planszową).

W ramach promocji działań spółdzielni, 54 biura podróży i przewodnicy turystyczni otrzymali informacje nt. sprawiedliwego handlu, 1 000 ulotek zostało rozdanych turystom w Chichicastenango.

W ramach pracy z dziećmi w trudnej sytuacji, wolontariuszka przeprowadziła 32 godz. warsztatów twórczych i zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 60 uczestników.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej powstała publikacja „Głosy kobiet. Ghana, Gwatemala, Polska”, wykorzystująca 5 wywiadów z kobietami z Gwatemali przeprowadzonych przez wolontariuszkę. Wydano 500 egzemplarzy publikacji, a jej wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej wykonawcy projektu.