Polska pomoc

Utworzenie nagrody GENE "Innowacja w Edukacji Globalnej"

Global Education Network Europe (GENE) ogłasza konkurs pn. „Innowacja w Edukacji Globalnej”

Nagroda ma podkreślić znaczenie innowacyjności w dziedzinie edukacji globalnej poprzez wyróżnienie projektów, których realizacja zwiększa świadomość społeczną w ujęciu lokalnym i globalnym. Nagroda służy zbieraniu i upowszechnianiu przykładów innowacyjnych działań w dziedzinie edukacji globalnej  realizowanych w Europie.

Konkurs promuje inicjatywy, które osiągają ten cel dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom bezpośrednio angażującym uczestników.

Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje i inne podmioty, których projekty znajdują się w trakcie realizacji lub zostały ukończone w 2017 roku, a których efekty są już widoczne. Pięć najbardziej innowacyjnych inicjatyw otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 Euro, a dalszych 20-25 zostanie wyróżnionych publikacją.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane od 1 maja do 31 lipca 2017 roku.

Informacje na temat nagrody dostępne są również na stronie: gene.eu/award/ 

 

GENE (www.gene.eu) jest siecią ministerstw i agencji oraz innych instytucji odpowiedzialnych za edukację globalną w państwach europejskich. GENE realizuje przeglądy partnerskie (ang. Peer Review) edukacji globalnej, jej finansowania i działań w państwach europejskich w celu poprawy jakości działań edukacji globalnej.

w górę

Tagi