Polska pomoc

Ustawa o współpracy rozwojowej uchwalona przez Sejm

W dniu 19 sierpnia br. Sejm uchwalił ustawę o współpracy rozwojowej. Prace mające na celu zinstytucjonalizowanie polskiego systemu udzielania pomocy rozwojowej oraz oparcie go o standardy i procedury umożliwiającego sprawne i skoordynowane prowadzone były od blisko 10 lat.

Ustawa jest kolejnym krokiem w dostosowaniu polskiej współpracy rozwojowej do unijnych standardów oraz wypełniania międzynarodowych zobowiązań w tej dziedzinie. Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej, kierowanej do krajów rozwijających się. System współpracy rozwojowej koncentrować się będzie na udzielaniu pomocy rozwojowej polegającej na wspieraniu demokracji oraz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym redukcji ubóstwa krajów rozwijających się; udzielaniu pomocy humanitarnej a także prowadzaniu działań w ramach tzw. edukacji globalnej. Ustawa szczegółowo reguluje m.in. proces koordynacji współpracy rozwojowej  a także jej programowania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad ustawą.

Ustawa zostanie wkrótce przekazana do Senatu. Planuje się, że nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

w górę

Tagi