Polska pomoc

Ustawa o współpracy rozwojowej

16 września 2011 r. Ustawa o współpracy rozwojowej została przyjęta przez Sejm RP, 10 października 2011 r. podpisał ją Prezydent RP Bronisław Komorowski, a z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie.

Trwające kilka lat w MSZ prace nad projektem ustawy, która definiuje polską współpracę rozwojową jako działania z zakresu polityki zagranicznej, objęły m.in.:

  • wzmacnianie oraz promowanie demokracji i idei społeczeństwa obywatelskiego
  • polską współpracę rozwojową.

Przygotowanie oraz przyjęcie ustawy było niezbędne z następujących względów:

  • konieczność zapewnienia prawidłowej koordynacji pomocy rozwojowej (zgodnie z wymogami UE)
  • konieczność stworzenia efektywnego i sprawnego mechanizmu finansowego
  • potrzeba utworzenie jasnych ram instytucjonalno-prawnych
  • konieczności wprowadzenia i stosowania rozwiązań przyjętych i sprawdzonych w innych krajach rozwiniętych.

Przyjęcie ustawy stanowi gwarancję ciągłości polskiej polityki rozwojowej i efektywnej realizacji przyjętych celów.

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej weszła w życie z dniem 20 listopada 2013 r. Nowelizacja rozszerzyła definicję pomocy rozwojowej i dokonała aktualizacji nazwy fundacji wykonującej zadania wynikające z ustawy.

w górę

Tagi