Polska pomoc

Urzędnicy z Afganistanu zakończyli szkolenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

W trwającym od 29 września w Krajowej Szkole Administracji Publicznej szkoleniu „Etos służby cywilnej” wzięło udział dziewięciu wysokiej rangi urzędników z Republiki Afgańskiej. Standardy funkcjonowania sprawnej i nowoczesnej służby cywilnej poznawali między innymi wiceminister rozwoju miejskiego, wiceminister sprawiedliwości i urzędnicy odpowiedzialni za sprawy kadrowe w afgańskich ministerstwach.

W ramach warsztatów goście z Afganistanu zapoznali się z tematyką zarządzania w administracji, sprawnego przywództwa, kultury organizacyjnej urzędu i przeciwdziałania korupcji. Dowiedzieli się również, jak wygląda struktura systemu służby cywilnej w Polsce. W programie szkolenia znalazła się również kwestia politycznej i gospodarczej transformacji ustrojowej RP. Doświadczeniami z reformowania służb celnych w Polsce podzielił się z gośćmi Zbigniew Bujak – jeden z byłych działaczy antykomunistycznej opozycji demokratycznej oraz były szef Głównego Urzędu Ceł.  

Szkolenie „Etos Służby Publicznej”zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP). Było ono ostatnią edycją programu szkoleń na rzecz administracji Afganistanu realizowanych przez Polskę od 2011 r. Zostało sfinansowane w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

w górę

Tagi