Polska pomoc

Uroczysta inauguracja stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze

16 września 2017 r. na górze Pop Iwan (2028 m n. p. m.) w Karpatach Wschodnich odbyła się uroczysta inauguracja pierwszej na Ukrainie wysoko położonej stacji ratownictwa górskiego. Zatrudnieni w stacji ratownicy gotowi są nieść pomoc turystom przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.

Wsparcie bezpieczeństwa publicznego i ochrona ludności to priorytety polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy, kraju będącego jednym z największych biorców polskiej pomocy, na rzecz którego Polska przeznacza ok. 25 mln euro rocznie” – podkreślił Marek Kuberski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP, koordynującego i współfinansującego powstanie stacji.

Działania związane z utworzeniem stacji ratownictwa górskiego wpisują się w projekt odbudowy obserwatorium na Czarnohorze. W sierpniu 2016 r. utworzono tu oficjalną jednostkę „Jawirnicki Ratowniczo-Poszukiwawczy Oddział Górskiej Ratowniczo-Poszukiwawczej Służby”, która wchodzi w skład Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnej, oddziału w Iwano-Frankiwsku. Postała unikalna w skali Ukrainy placówka wysokogórska (pozostałe stacje ratownicze w Karpatach znajdują się w wioskach, w dolinach), której położenie na wysokości ponad 2000 m. n.p.m. znacznie skraca czas akcji ratowniczych. Dzięki środkom z polskiej pomocy rozwojowej przeprowadzono remont pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania stacji (pomieszczenia dla ratowników, punkt konsultacyjno-opatrunkowy i aneks kuchenny), położono termoizolację, instalację elektryczną oraz cieplną. Przygotowano ujęcie wody oraz wykonano okna. Zaadaptowano jedno z pomieszczeń na garaż dla pojazdów ratowniczych, które stacja otrzyma od Grupy Bieszczadzkiej GOPR.

W utworzenie stacji zaangażowane były także inne polskie podmioty. Wspomniana wyżej Bieszczadzka Grupa GOPR, która szkoliła ratowników w ramach projektu realizowanego przez województwo podkarpackie, które nie tylko organizowało szkolenia, ale także wyposażyło ratowników w sprzęt. W bieżącym roku stacja otrzyma z Rzeszowa m.in. skuter śnieżny. Sprzęt dostarczało też województwo małopolskie oraz prywatni sponsorzy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych Polski w osobie Wiceministra MSWiA Jakuba Skiby oraz Ukrainy w osobie Wiceministra Oświaty i Nauki Romana Greby, duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego, Grekokatolickiego i Prawosławnego oraz inicjatorzy odbudowy obserwatorium – dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku prof. Igor Cependa. Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli wykonawców dzieła: m.in. przedstawicieli Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie czy Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Do powstania stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze przyczyniły się następujące projekty polskiej pomocy rozwojowej dofinansowane ze środków Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ:

  • „Modernizacja stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze” (2016 r. – koszt dofinansowania 29 568 euro) oraz „Rozwój stacji ratownictwa górskiego na Czarnohorze” (2017 r. - koszt dofinansowani 21 131 euro) – projekt Ambasady RP w Kijowie
  • „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego” ( 2016 r. koszt dofinansowania 239 979 zł) oraz „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych (2017 r. dofinansowanie 278 775 zł) – projekt województwa podkarpackiego.
w górę

Tagi