Polska pomoc

Unikatowe zdjęcia na wystawie o polskiej pomocy w Palestynie do 24 września w Warszawie!

Na skutek wieloletniego konfliktu Zachodni Brzeg Jordanu, zamieszkany przez ok. 3.3 mln ludzi, w tym 82% Arabów i 18% Izraelczyków, pozostaje zacofany gospodarczo i uzależniony od międzynarodowej pomocy rozwojowej. Na terenie Autonomii Palestyńskiej składającej się z obszaru Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefy Gazy Polska od lat realizuje projekty rozwojowe za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego i polskich organizacji pozarządowych.

Oglądający wystawę PCPM dla Palestyny

Wystawa „PCPM dla Palestyny” obrazuje działania Fundacji PCPM i lokalnych partnerów mające na celu podniesienie efektywności rolnictwa w Palestynie, poprzez zastosowanie technik optymalizujących wykorzystanie zasobów naturalnych, a przede wszystkim wody, oraz zwiększenie przedsiębiorczości społeczeństwa. Program polska pomoc współfinansuje wzmocnienie sektora spółdzielni rolniczych, promocję alternatywnych sposobów nawadniania ziemi uprawnej oraz aktywizację lokalnej ludności z terenów wiejskich w Autonomii Palestyńskiej. Instalowane innowacyjne systemy irygacyjne, wykorzystujące oczyszczoną wodę ze ścieków, pozwalają na bardziej efektywne i oszczędne gospodarowanie zbiorami wodnymi. Nowe technologie nie tylko zwiększą produktywność nawadnianych obszarów, ale także pomogą w zmianie podejścia miejscowej ludności do wykorzystania dostępnych zasobów wodnych. Ważną zmianą jest też budowa lokalnego rynku jako miejsca wymiany produktów i usług. Stymuluje on kobiety do prowadzenia przydomowych upraw oraz miejscową młodzież do podejmowania nowych inicjatyw przedsiębiorczych.

w górę

Tagi