Polska pomoc

Unieważnienie konkursu

W ramach konkursu „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”, zostały złożone dwie oferty nie spełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 

W związku z tym, na podstawie art. 18 a ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450, z późn.zm.), konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018” został unieważniony.

w górę

Tagi