Polska pomoc

Umowa na ewaluację polskiej współpracy rozwojowej w 2018 r. podpisana

Podpisana została umowa na „Ewaluację polskiej współpracy rozwojowej: Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, w połowie okresu realizacji”. Badanie przeprowadzi firma konsultingowo-badawcza Ecorys Polska należąca do międzynarodowej grupy Ecorys.

Wnioski z ewaluacji śródokresowej (ang. mid term) zostaną wykorzystane do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w realizacji obowiązującego dokumentu oraz do konceptualizacji następnego.

Wyniki będą znane w październiku 2018 r.

w górę