Polska pomoc

Ukraińskie wyzwania dla polskich strażaków – ochotników

Na co dzień są nauczycielami, urzędnikami, rolnikami, czy muzykami. Kiedy jednak ktoś jest w potrzebie, zdarzył si się wypadek czy  wybuchł pożar,  szybko wkładają mundur i razem ze swoją drużyną jadą ratować życie. Ratownicy – ochotnicy, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania lokalnych społeczności. Nie tylko niosą pomoc, ale także zajmują się sportem, edukacją, wychowaniem i kulturą.

W Polsce ochotnicze straże pożarne mają ponad 100 – letnią tradycję.  Chcą przekazać doświadczenie i umiejętności tworzonym w Ukrainie jednostkom. Wsparcie bezpieczeństwa publicznego jest bowiem priorytetem polskiej współpracy rozwojowej ze wschodnim sąsiadem. Jest to odpowiedź na wprowadzaną w Ukrainie strategię bezpieczeństwa pożarowego oraz reformę decentralizacji dającą gminom możliwość tworzenia gminnych lub ochotniczych służb pożarniczych i ochrony ludności.

szkolenia i wręczenie certyfikatów w obwodzie donieckim Fot. Monika Andruszewska

W ostatnich latach polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dofinansowało kilka przedsięwzięć z zakresu wsparcia lokalnych drużyn ratowniczych w Ukrainie. Jednym z nich był projekt realizowany przez Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP pn. „Wspieranie procesu organizowania ukraińskiego wolontariatu ratowniczego na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej w obwodzie rówieńskim”. W czasie dwuletnich działań trzy gromady w obwodzie rówieńskim: Biała Krynica, Wielko Omelana i Buhryń wybudowały lub dostosowały pomieszczania pod jednostki ochotniczej straży pożarnej. 36 uczestników przeszło specjalistyczne szkolenia i zostało pełnoprawnymi ratownikami. Zakupiono umundurowanie oraz sprzęt ratowniczy, który pozwoli na wykorzystanie zdobytych umiejętności w akcjach ratowniczych. Dodatkowo prowadzono pracę z młodzieżą przekazując jej idee wolontariatu i tworząc młodzieżowe jednostki ratownicze. Uczestnicy projektu mogli czerpać wiedzę z polskiego doświadczenia podczas zorganizowanych wizyt studyjnych.

Projekt z Równego stał się inspiracją dla rozwoju ochotniczych straży pożarnych w obwodzie donieckim. W 2018 r., dzięki projektowi wdrażanemu przez Ambasadę RP w Kijowie, wyszkolono i wyposażono 102 ratowników z sześciu gmin, którzy będą wspierać centra bezpieczeństwa publicznego utworzone w strefie przyfrontowej, w obwodzie donieckim.

W celu promocji wolontariatu pożarniczego wśród najmłodszych zakupiono też tory przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Partnerem projektu w obwodzie donieckim był Zarząd Główny Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Strażacy OSP w Białej Krynicy, Równe Fot. DSNS

Polskie gminy, służby ratownicze oraz eksperci będą uczestniczyli również w rozpoczynającym się projekcie wdrażanym w ramach programu UE U-LEAD (Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme). Inicjatywa będzie wspierała łączące się gromady w przygotowaniu i realizacji lokalnych planów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli OSP. Pilotażowo przedstawiciele trzydziestu ukraińskich gromad przyjadą do Polski, by podpatrzeć rozwiązania z zakresu tworzenia lokalnego systemu bezpieczeństwa. Liderzy i drużyny OSP z trzydziestu gmin uzyskają wiedzą niezbędną dla podjęcia przez nich obowiązków w zakresie uczestnictwa w operacjach ratunkowych. Zostaną wyszkoleni również trenerzy, którzy doświadczenie i wiedzę zdobytą w Polsce przekażą swoim kolegom.

 

 

 

 

 

 

w górę

Tagi