Polska pomoc

Ukraińscy studenci w drodze do kariery

Jaką drogę wybrać po zakończeniu studiów? Jak odnaleźć się na rynku pracy? Gdzie szukać odwagi i wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej? Jak napisać CV i list motywacyjny? Studenci ukraińskiego Uniwersytetu w Czerniowcach nie są już osamotnieni w poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania związane z ich przyszłością. Wsparcia mogą szukać w utworzonym w 2012 r.  Uniwersyteckim Centrum Kariery. 

Zamierzeniem projektodawcy była aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn, szczególnie studentów IV i V roku, z rejonu Czerniowce, w południowo-zachodniej Ukrainie. Pomysł powstał na bazie działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i przynoszącym sukcesy Akademickiego Centrum Kariery. Stworzyć miejsce profesjonalnego doradztwa dla studentów z zakresu przedsiębiorczości, miejsce szkoleń i spotkań, miejsce wsparcia psychologicznego, miejsce, w którym studenci będą czuli się także gospodarzami i twórcami to cel projektu.

Rozpoczęto od przekonania władz i środowiska akademickiego do potrzeby utworzenia Centrum Pomysłem zarażono także lokalnych biznesmenów, władze, pracowników administracji, regionalne media. Następnie skupiono się na przygotowaniu kadry odpowiedzialnej za utworzenie i prowadzenie Centrum. Zorganizowano wizytę studyjną w Krakowie, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem różnych form wsparcia studentów i osób wchodzących na rynek pracy, w tym szczególnie Akademickim Centrum Kariery.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie szeregu pilotażowych szkoleń i spotkań  dla studentów, kadry akademickiej oraz osób wchodzących na rynek pracy. Zorganizowano staże dla osób zaangażowanych w prowadzenie Centrum, w trakcie których uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem krakowskich biur karier, uczyli się organizacji tzw. targów pracy oraz współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kreowanie rynku pracy. Dodatkowo przygotowano dwa podręczniki pt. „Skutecznie szukamy pracy” oraz „Mobilny student”, będące pomocą dydaktyczną oraz poradnikiem dla studentów.

Ukoronowaniem działań projektowych było wyposażenie, stworzenie strony internetowej oraz otwarcie biura Uniwersyteckiego Centrum Kariery. Jest to obecnie miejsce z dostępem do Sali szkoleniowo-konferencyjnej oraz pomieszczenia pełniącego funkcję punktu konsultacyjnego i doradczego.

 

Projekt „Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy” realizowany był przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska z Krakowa, a jego koszt całkowity wyniósł 128 758 zł, w tym dofinansowanie ze środków MSZ wyniosło 113 827 zł.

w górę

Tagi