Polska pomoc

Uganda

Wprowadzenie

Uganda zajmuje 162. pozycję (2017 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój na świecie. Mimo poczynionego przez ten kraj znacznego postępu w ostatnim czasie (wzrost wskaźnika HDI o 1,9 w ciągu ostatnich 17 lat), Uganda wciąż należy do grupy krajów najmniej rozwiniętych.

Dużym wyzwaniem dla Ugandy jest dynamiczny przyrost ludności. Każda kobieta w tym kraju rodzi statystycznie 5 dzieci, a w strukturze społecznej liczebnie dominują osoby młode. Utrzymują się wysokie wskaźniki śmiertelności okołoporodowej matek (343 zgonów na 100 000 przypadków) oraz śmiertelności dzieci poniżej pierwszego roku życia (35 zgonów na 1000 osób, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosi 4/1000) (źródło). Powszechnym problemem jest ograniczony dostęp do usług medycznych i profesjonalnego sprzętu medycznego, co uniemożliwia efektywną diagnostykę i leczenie. Stosowany przez Bank Światowy wskaźnik pokrycia podstawową opieką medyczną (universal health coverage), który może przyjmować wartości 0-80, wynosi 44 dla Ugandy (2015 r.) i jest podobny do innych krajów w regionie (w Polsce wartość wskaźnika wynosi 75) (źródło).

Przewaga osób młodych w strukturze społecznej Ugandy wiąże się także z dużymi wyzwaniami dla sektora edukacji. W Ugandzie jedynie połowa dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, kończy cały program kształcenia, przechodząc przez wszystkie klasy. Reszta dzieci przerywa edukację przed ukończeniem 12 roku życia (źródło). Kluczowe dla rozwoju społecznego Ugandy jest zapewnienie warunków sprzyjających efektywnemu nauczaniu dzieci. W szkołach podstawowych na jednego nauczyciela przypada 43 uczniów, co wpływa negatywnie na jakość kształcenia (źródło). Powszechne są przepełnione i niedostatecznie wyposażone klasy, co nie sprzyja zdobywaniu wiedzy. Stan też przekłada się na kondycję całego społeczeństwa, w którym umiejętność pisania i czytania posiada niecałe 80% mężczyzn i jedynie 62% kobiet (2012 r., źródło).

w górę

Tagi