Polska pomoc

Udział organizacji pozarządowych w obserwacji wyborów parlamentarnych w Egipcie

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi wyborami parlamentarnymi w Egipcie, władze tego kraju umożliwiają przedstawicielom zagranicznych organizacji pozarządowych udział w obserwacji wyborów. 

Wniosek o nadanie statusu obserwatora, wypełniony zgodnie z warunkami przedstawionymi w załączniku, należy przesłać do Wysokiej Komisji Wyborczej Egiptu do dnia 14 listopada 2011 r. Zgodnie z uchwałą Szefa Wysokiej Komisji Wyborczej, przedstawiciele organizacji, którzy otrzymają status obserwatora, będą mogli uczestniczyć w obserwacji procesu wyborczego na wszystkich jego szczeblach, aż do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.

w górę

Tagi