Polska pomoc

Udział Min. Konrada Pawlika w Europejskich Dniach Rozwoju

W dniach 3-4 czerwca 2015 roku, w Brukseli, odbyły się Europejskie Dni Rozwoju (ang. European Development Days - EDD). To międzynarodowe forum, organizowane cyklicznie, poświęcone jest rozwojowi i współpracy na świecie. Udział w nim biorą przywódcy państw, szefowie rządów, przedstawiciele instytucji unijnych oraz ONZ, a także reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środowiska akademickiego. Tegoroczna edycja EDD stanowiła najważniejsze wydarzenie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, którego motto brzmi – „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.  

MSZ RP reprezentowane było przez podsekretarza stanu Konrada Pawlika, który wziął udział w jednym z panelów dyskusyjnych pt. „Jak poprzez współpracę rozwojową można skutecznie walczyć z korupcją i promować dobre rządzenie”. Uczestnikami tego panelu, organizowanego pod patronatem Parlamentu Europejskiego, byli również europarlamentarzyści Charles Goerens, Elly Schlein i Davor Stier (jako moderator) oraz Achim Steiner (UNEP), Mariyam Shiuna (Transparency International Maldives), Heather Marquette (Uniwersytet w Birmingham) i Edgleison Rodrigues (Youth Monitoring of Public Policies).

Paneliści dyskutowali o wpływie korupcji na tempo rozwoju społeczeństw i gospodarek oraz o najlepszych sposobach zwalczania zjawisk korupcyjnych. Minister Pawlik podkreślił dotychczasowe działania prowadzone w ramach polskiej współpracy rozwojowej dotyczące wspierania walki z korupcją w krajach Partnerstwa Wschodniego, w tym przede wszystkim na Ukrainie. Jako jeden z ważniejszy sposobów zwalczania korupcji u jej podstaw Minister Pawlik wskazał zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, który pozwoli nie tylko budować świadomość społeczną w zakresie negatywnych skutków zjawisk korupcyjnych, ale prowadzi do wykształcenia przyszłych elit politycznych, gospodarczych i społecznych. Przywołanym przez Ministra Pawlika dobrym przykładem wspierania działań na rzecz zwalczania korupcji jest budowanie odpowiednio wyszkolonej służby cywilnej. W działaniu tym Polska wspiera kraje PW realizując między innymi programy szkoleniowe w Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

W czasie dwudniowego wydarzenia odbyły się spotkania, warsztaty i konferencje poświęcone różnym aspektom współpracy rozwojowej, w których wzięli udział m.in. Martin Schulz (Przewodniczący PE), Jean – Claude Juncker (Przewodniczący Komisji Europejskiej), Melinda Gates (założycielka fundacji Bill & Melinda Bates Foundation), Sam Kutesa (Przewodniczący 69. Zgromadzenia Ogólnego ONZ). Informacje o głównych wydarzeniach Europejskich Dni Rozwoju można znaleźć na stronie www.eudevdays.eu

Na marginesie EDD Minister Pawlik spotkał się z Matthiasem Ruete, Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME).

 

 Podgląd / Edycja Podgląd / Edycja

 

w górę

Tagi