Polska pomoc

 

Ucz się i nauczaj – podwyższenie poziomu edukacji poprzez organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli pracujących w lokalnej szkole

Madagaskar jest wyspą leżącą u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Jest to również kraj znajdujący się w pierwszej dziesiątce najuboższych krajów świata. Warunkiem poprawy sytuacji życiowej jego mieszkańców jest przede wszystkim ich gruntowna edukacja.

Znajomość języków obcych stanowi ogromną szansę na stworzenie w tym kraju przyjaznego środowiska dla zagranicznych inwestorów oraz turystów. Tych ostatnich z roku na rok przybywa. Dzieje się tak między innymi ze względu na postępującą stabilizację sytuacji politycznej oraz niezaprzeczalne, wręcz unikatowe na skalę światową, walory przyrodnicze Czerwonej Wyspy.

Wielu Malgaszy swoją przyszłość widzi właśnie w sektorze turystycznym, stąd przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla nauczycieli z Saint Joseph College - największej szkoły w regionie Analamanga, którzy będą oddziaływać i nauczać rokrocznie ponad tysiąc uczniów, wychodzi naprzeciw wzmiankowanym potrzebom oraz zapatrywaniom społecznym. Ponadto niniejszy kurs spowoduje podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, będących beneficjentami pomocy, co pozytywnie wpłynie na ich pozycję na lokalnym rynku pracy.

Projekt stanowi kontynuację zajęć, które były prowadzone od początku 2014 r. dla nauczycielek angielskiego ze wspomnianej szkoły celem podwyższenia ich umiejętności językowych.

Ucz się i nauczaj – podwyższenie poziomu edukacji poprzez organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli pracujących w lokalnej szkole

Projekt realizowany będzie w terminie 28 września 2014 r. - 31 grudnia 2014 r. w mieście Ambohidratrimo (region Analamanga) na Madagaskarze. Wolontariusz poprowadzi działania projektowe od 30 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt nie zawiera komponentu inicjatywy edukacyjnej.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) jest Fundacja Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru. Organizacją przyjmującą wolontariusza jest oddział Fundacji Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru na Madagaskarze. Partnerem lokalnym na Madagaskarze jest szkoła Saint Joseph College, na której terenie prowadzony będzie kurs językowy dla nauczycieli tam pracujących.

Projekt odpowiada na problem niskiego poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz brak znajomości języków obcych przez Malgaszy. Zapewnienie wszystkim nauczycielom z największej w regionie szkoły podstawowej znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym (w tym dwóm nauczycielkom tego języka – poziomu średniozaawansowanego) spowoduje nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych bezpośrednich beneficjentów projektu, ale również umożliwi im przekazywanie zdobytej wiedzy ok. tysiącu uczniów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nauczycielek języka angielskiego, gdyż ich poziom umiejętności językowych nie pozwala im na optymalne kształcenie ich podopiecznych. Projekt obejmować ma 37 osób – 28 kobiet i 9 mężczyzn.

Projekt realizuje priorytet 10 – edukację oraz aktywizację zawodową i społeczną.

Ucz się i nauczaj – podwyższenie poziomu edukacji poprzez organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli pracujących w lokalnej szkole

W ramach projektu wolontariusz poprowadził kurs języka angielskiego dla 23 nauczycieli z największej szkoły w dystrykcie Ambohidratrimo. Na zakończenie kursu wolontariusz przeprowadził testy sprawdzające znajomość języka i na ich podstawie ustalił, że troje nauczycieli opanowało język angielski na poziomie A1, a 16 na poziomie A2. Natomiast dwie nauczycielki, które na co dzień uczą języka angielskiego 1 036 uczniów Saint Joseph College, z początkowego poziomu A2, awansowały na poziom B1. Ich wynik ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju nauki języka angielskiego wśród młodych ludzi, na których mają bezpośredni wpływ.