Polska pomoc

UWAGA: Zmiana w formularzu oferty w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2020”

Informujemy, że na stronie www.polskapomoc.gov.pl oraz www.gov.pl/dyplomacja został zamieszczony zmieniony formularz oferty. Zmiana dotyczy dodania instrukcji sposobu potwierdzania stanu faktycznego, do którego odnoszą się oświadczenia wskazane na stronach 10 – 11  ww. formularza. Pozostałe zapisy formularza oferty nie uległy zmianie. W przypadku podmiotów, które złożą ofertę na formularzu nie uwzględniającym powyżej zmiany, uznaje się, że złożenie podpisu pod ofertą stanowi potwierdzenie stanu faktycznego, do którego odnoszą się oświadczenia zawarte w tym formularzu.

w górę

Tagi