Polska pomoc

UE przyjęła nowy Europejski Konsensus na rzecz rozwoju

7 czerwca br. w Brukseli podczas Europejskich Dni Rozwoju premier Malty Joseph Muscat, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podpisali wspólną deklarację w sprawie przyjęcia nowego Europejskiego Konsensusu na rzecz rozwoju.

„Niniejszy Konsensus jest zobowiązaniem i jednocześnie wezwaniem dla nas wszystkich w celu połączenia naszych wysiłków na rzecz zapewnienia dostatniego, sprawiedliwego, zrównoważonego, bezpiecznego świata i godnego życia dla wszystkich. Przedstawia on naszą wspólną wizję, która teraz musi zostać przełożona na rzeczywistość”– stwierdzili we Wspólnej Deklaracji.

Konsensus jest wspólnym planem działania UE i jej państw członkowskich na rzecz likwidacji ubóstwa i osiągnięcia trwałego globalnego rozwoju. W pełni integruje wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju i w ten sposób dostosowuje europejskie działania na rzecz rozwoju do przyjętej we wrześniu 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Tekst dokumentu dostępny jest na stronie:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/07-joint-strategy-european-consensus-development/

 

w górę

Tagi