Polska pomoc

 

Tydzień Edukacji Globalnej w Sieradzu

Projekt „Tydzień Edukacji Globalnej w Sieradzu”, skierowany do  młodzieży i dorosłych mieszkańców Sieradza, realizowany był przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Gminę Miasto Sieradz w okresie 1 maja – 31 grudnia 2011. Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej, podniesienie świadomości globalnej i wzbudzenie zainteresowania problemami rozwojowymi wśród uczestników działań.

W ramach działań projektowych przeprowadzono szkolenia dla 20 osób zajmujących się kulturą i edukacją. Tematy szkoleń obejmowały m.in. Milenijne Cele Rozwoju, stereotypy nt. Globalnego Południa, i zmiany klimatyczne w kontekście krajów Globalnego Południa. Uczestnicy otrzymali też gotowe scenariusze zajęć nt. odpowiedzialnej konsumpcji. Kolejnym działaniem były warsztaty edukacji rozwojowej dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez edukatorów, którzy uczestniczyli w szkoleniach. Łącznie przeprowadzono 220 warsztatów. Zorganizowano też cykl koncertów muzyki afrykańskiej w Sieradzkim Centrum Kultury, w których wzięło udział w sumie ok. 400 osób,  a także konkurs artystyczny o tematyce edukacji rozwojowej. Z 273 prac plastycznych nagrodzono 12, a 50 wyróżniono.

W ramach pozostałych działań opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano projektowe materiały edukacyjne (2000 egz. „Kupuj odpowiedzialne – poradnik dla ucznia”, 300 egz. „Kupuj odpowiedzialnie – scenariusze zajęć”, i 10 000 egz. „Dla klimatu przeciw ubóstwu”), i kalendarz konkursowy z wyróżnionymi pracami plastycznymi. Zrealizowano także audycję radiową z cyklu „Oblicza szkoły”, poświęconej edukacji rozwojowej w lokalnej sieradzkiej sieci radiowej.

W ramach podsumowania projektu, 16 grudnia zorganizowano warsztat „Świat na moim talerzu. Problem nadkonsumpcji i marnowania żywności” połączony z degustacją produktów Fair Trade. W warsztacie wzięło udział 25 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta i edukatorzy biorący udział w projekcie.