Polska pomoc

Tydzień Edukacji Globalnej 2015

TEG 2015

Tydzień Edukcji Globalnej 2015

Równość – od słów do czynów!

 

W dniach 17-22 listopada obchodzona będzie już  17 edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Grupa Zagranica, koordynator TEG w Polsce, zachęcają do podejmowania akcji edukacyjnych pod hasłem „Równość – od słów do czynów”.

Czym jest Tydzień Edukacji Globalnej?

TEG jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z odmiennych kultur.

Inicjatywy TEG mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im, w tym kontekście, odpowiedzialność za własne działania.

Pod wspólną nazwą Tydzień Edukacji Globalnej kryje się szereg działań promujących, wdrażających czy też dopiero inicjujących edukację globalną w poszczególnych państwach członkowskich Rady Europy. Jest to tydzień, w którym w sposób szczególny popularyzowana jest sama idea edukacji globalnej, jak również podejmowane przez nią tematy.

Do akcji mogą włączać się organizacje, szkoły, domy kultury, a także firmy czy kawiarnie – wszyscy, którzy chcą działać lub mają ciekawy pomysł na aktywność w tej dziedzinie. Działania podejmowane w ramach TEG mogą mieć różnorodną formę i charakter - spotkań lub warsztatów tematycznych, wieczorów filmowych czy flash mobów.

Organizatorzy oferują wsparcie merytoryczne w postaci gotowych materiałów edukacyjnych, scenariuszy i pomysłów na działania, a także promocyjne – plakaty, zamieszczanie informacji i relacji z działań na stronie internetowej TEG www.teg.edu.pl

Więcej informacji o TEG można znaleźć na stronie: www.teg.edu.pl

Zgłoszenia do udziału oraz zamówienia na plakaty można przesyłać poprzez formularz online

Kontakt: Elżbieta Kielak, koordynatorka TEG 2015, adres e-mail:  teg@zagranica.org.pl

Logo Grupy Zagranica

 

Koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica - platforma organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

 

Logo programu polska pomoc

Koordynacja Tygodnia Edukacji Globalnej jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

w górę

Tagi