Polska pomoc

Trwa nabór do Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza 2019/2020

Celem Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Patronem programu  jest Ignacy Łukasiewicz, wybitny polski wynalazca, farmaceuta, pionier przemysłu naftowego i twórca lampy naftowej. Program jest realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Stypendyści programu są rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Program umożliwia studia II stopnia (studia magisterskie) na polskich uczelniach, wraz ze stypendium, w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Stypendyści, którzy wybiorą studia na uczelniach publicznych będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Studia będą poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym w celu pogłębienia znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych.

Szczegóły oferty wraz z regulaminem programu zostały opublikowane na stronie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza/ogloszenie

Zgłoszenia do udziału w programie należy nadsyłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

w górę

Tagi