Polska pomoc

Tadżyckie kobiety z prowincji Khatlon otwierają swój pierwszy biznes

 

Rozpoczynają się warsztaty z prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla tadżyckich kobiet. Projekt Polskiej Fundacji Pomocy Międzynarodowej jest współfinansowany ze środków MSZ.

Prowincja Khatlon, znajdująca się na południu Tadżykistanu, to najuboższy region  w kraju - średnia płaca jest tu o połowę niższa od średniej krajowej. Niesprzyjający, półpustynny klimat oraz wojna domowa przyczyniły się do wysokiego bezrobocia w prowincji. Ponad 60% mężczyzn w poszukiwaniu zatrudnienia wyjechało za granicę, głównie do Rosji i Kazachstanu, pozostawiając żony i dzieci. Kobiety zmuszone są utrzymywać samodzielnie całe gospodarstwa domowe z niskich zarobków za wykonywane prace sezonowe. Często mężowie pozostają na emigracji, zakładają nowe rodziny i pozostawiają żony i dzieci bez środków do życia.

By pomóc mieszkankom prowincji Khatlon, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w maju 2012 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Rozwój spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie". Celem projektu jest utworzenie spółdzielni skupiających łącznie 135 kobiet w wieku od 17 do 55 lat, których mężowie pracują długotrwale za granicami Tadżykistanu, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, porzuconych lub rozwiedzionych.

Na początku planowane jest przeprowadzenie warsztatów psychologicznych, które mają zbudować więzi między kobietami. W trakcie połączonych z warsztatami zajęć praktycznych kobiety nauczą się produkcji i obróbki warzyw i owoców, produkcji i przetwórstwa mleka, będą miały również okazję wymienić się przepisami kulinarnymi oraz podzielić się swą wiedzą na temat efektywnego zarządzania gospodarstwem domowym. Aby kobiety potrafiły swoje towary sprzedać przeprowadzone zostaną warsztaty o tematyce księgowo-finansowej oraz związane z podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Po tych warsztatach zdecydują, czym dokładnie będą się zajmowały i pod opieką wykwalifikowanych trenerek stworzą biznesplany. Efektem szkoleń będzie zarejestrowanie spółdzielni i rozpoczęcie ich działalności. Spółdzielnie będą rozwijać działalność pod opieką tadżyckiego eksperta i trenerek. Kobiety będą spotykać się dwa razy w tygodniu, by na bieżąco eliminować ewentualne powstające problemy i konflikty.

Projekt zakończy w listopadzie 2012 spotkanie „okrągłego stołu", w którym wezmą udział liderki powstałych spółdzielni, władze dżamoatu (najniższej jednostki administracyjnej Tadżykistanu) i przedstawiciele organizacji pracujących w regionie. Spotkanie będzie miało na celu przedstawienie wyników pracy zaangażowanych w projekt kobiet oraz zainteresowanie organizacji przedsięwzięciem i zachęcenie ich do współpracy w przyszłości.

Projekt nr 87/2012 pt. Rozwój spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie.

Budżet projektu wynosi 139 200,00 zł, z czego 120 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji MSZ.

Zdjęcia: Magdalena Gromek/PCPM

w górę

Tagi