Polska pomoc

 

TERAZ AFRYKA – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości!

Pomimo zawiłej i często tragicznej historii Afryka posiada wielki, wciąż niewykorzystany potencjał. Z jednej strony Afryka jest kontynentem, który na przestrzeni ostatnich lat wykazuje najwyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego, z drugiej - coraz bardziej zauważana jest jej rola w świecie w takich dziedzinach życia, jak kultura, sztuka, sport. Od kilku lat potęgi gospodarcze i polityczne świata realizują swoje "strategie dla Afryki" - co wydaje się potwierdzać, że nie jest przesadzoną teza, że "Afryka to kontynent XXI wieku". Tymczasem w Polsce wiedza na temat Afryki w dalszym ciągu pozostaje relatywnie mała i obciążona licznymi stereotypami. Skutkiem tego z jednej strony są nietolerancja, a czasami wręcz rasizm, zaś z drugiej – niewykorzystywanie szans, jakie w wielu różnych dziedzinach może przynieść współpraca z krajami i ludźmi w Afryce. O ile skuteczne poradzenie sobie z pokonaniem bariery wiedzy w generacji osób starszych może być długotrwałym i złożonym procesem, o tyle edukacja młodego pokolenia wydaje się być właściwym, bo "prostszym" kierunkiem działania.

Idea projektu „TERAZ AFRYKA – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości” zrodziła się w 2012 roku, gdy we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia zrealizowała inny projekt edukacyjny „Magia piłki, magia Afryki – łączy nas futbol!”. Projekt ten udowodnił, że działania z zakresu Edukacji Globalnej są dużo bardziej skuteczne i trwałe, gdy zamiast „na siłę” wpajać młodszym lub starszym osobom często abstrakcyjną wiedzę, uda się ją inteligentnie „wpleść” w ich pasje i zainteresowania. W tamtym przypadku była to piłka nożna, a punktem startu do edukacji była rosnąca popularność afrykańskich piłkarzy grających na stadionach Europy i Polski.

W obecnym projekcie grupą docelową w projekcie są młodzi ludzie połączeni ideą skautingu. Nie dość, że jest to bardzo liczna grupa (ZHP liczy ponad 120 tys. członków, a liczebność skautów w Afryce idzie w miliony), to dodatkowo są to osoby o wyższym niż przeciętnie zainteresowaniu światem, otwartością na nowości i inność. Dodatkowo jako ludzie, ale i jako struktura harcerze są dobrze zorganizowaną grupą, co mocno zwiększa możliwości skutecznej i trwałej edukacji.

TERAZ AFRYKA – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości!

Projekt edukacyjny „Teraz Afryka” realizowany od maja do grudnia 2014 roku miał zainicjować systematyczny proces budowania rzetelnej wiedzy na temat Afryki i jej mieszkańców w społeczności harcerzy, liczącej w Polsce ponad 120 tys. członków, zrzeszonych w ok. 8 tys. drużyn. Aby osiągnąć ten cel, wspólnie z kierownictwem ZHP podjęta została decyzja, aby opracować formalną propozycję programową dla kadry instruktorskiej Związku, a w szczególności drużynowych. Propozycja programowa to w praktyce podręcznik ze scenariuszami zbiórek oraz kompendium wiedzy dodatkowej (opracowania, filmy, fotografie, linki, raporty, itp.), z których drużynowi czerpią wiedzę na potrzeby prowadzonych zbiórek.

Dla wzmocnienia zainteresowania propozycją i skutecznego zdobywania wiedzy o Afryce, realizowane są również inne typowo harcerskie działania, jak np. warsztaty edukacyjne dla kadry instruktorskiej, konkursy edukacyjne, tematyczne sprawności zuchowe i harcerskie, raporty, itp.

W założeniach rozwojowych obecny projekt edukacyjny jest początkiem edukacji i szerszej współpracy między członkami harcerstwa w Polsce i skautami w Afryce.

TERAZ AFRYKA – od źródeł skautingu do kontynentu przyszłości!

Projekt edukacyjny „Teraz Afryka” realizowany był od 23 maja do 31 grudnia 2014 roku. Złożyły się na niego następujące działania:

1. Kontakty z narodowymi organizacjami skautowymi w wybranych krajach Afryki (Kenia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Zimbabwe), mające na celu pozyskanie rzetelnych informacji na temat działania skautów w Afryce i nawiązanie roboczej współpracy na przyszłość

2. Opracowanie kompletu materiałów edukacyjnych dla polskich harcerzy, na który złożyły się:

 • Podręcznik drużynowego „Teraz Afryka”, zawierający 20 scenariuszy zbiórek harcerskich na czterech poziomach wiekowych (zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy) wraz z kompendium rzetelnej wiedzy dodatkowej przybliżającej Afrykę (historie, ciekawostki, fotografie, itp.)
 • Płyta DVD z materiałami dodatkowymi dla drużynowych do wykorzystania w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórek (filmy, fotografie, raporty, opracowania, itp.)
 • Skautowa mapa Afryki, jako jedno z narzędzi do edukacji i prowadzenia zbiórek
 • Konturowa mapa Afryki, jako podstawa konkursu dla drużyn zuchowych i harcerskich

Opracowane i wydane materiały w październiku 2014 roku trafiły do ok. 8 tys. drużyn harcerskich w całym kraju i są podstawą do prowadzenia regularnych zbiórek.

3. W programach poniższych wydarzeń, zorganizowanych w II połowie 2014 r. uwzględnione zostały warsztaty edukacyjne dla kadry instruktorskiej ZHP:

 • Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki (Grunwald, 11 lipca)
 • Letnia Akcja Szkoleniowa 2014 (Zakopane/Głodówka, 17 sierpnia)
 • Wędrownicza Watra (Małecz k/Łodzi, 22-23 sierpnia)
 • Zlot Instruktorów Chorągwi Małopolskiej (Nowy Sącz, 13 września)
 • Zlot Instruktorów Chorągwi Mazowieckiej (Grójec, 20 września)
 • Spotkanie Komend Hufców Chorągwi Małopolskiej (Korzkiew k/Krakowa, 27 września)
 • Spotkanie Kadry Programowej ZHP (Warszawa, 4 października)
 • Spotkanie Rady Naczelnej Kadry Instruktorskiej ZHP (Warszawa, 11 października)
 • Seminarium Programowe Kadry Instruktorskiej ZHP (Warszawa, 19 października)
 • Spotkanie Kadry Programowej Chorągwi Łódzkiej (Łódź, 29 października)

W 10 warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 400 instruktorów i drużynowych z całej Polski, którzy następnie zdobytą wiedzę przekazują w swoich chorągwiach, hufcach i drużynach.

4. Konkurs dla drużyn w całej Polsce na przygotowanie najciekawszych pod względem treści i staranności wykonania map edukacyjnych. W jego ramach wpłynęły 623 prace ze wszystkich chorągwi ZHP, spośród których jury najwyżej oceniło projekty przygotowane przez:

 • Gromadę Zuchową „Wędrowcy z Lipin” przy szkole podstawowej w Lipinach im. M. Konopnickiej
 • 28. Tomaszowską Drużynę Harcerzy Starszych „Lunatycy”, Hufiec Tomaszów Lubelski
 • 5. Drużynę Starszoharcerską „Żywioły” im. płk. Wojciecha Szczepańskiego, Hufiec Przeworsk
 • 43. Grunwaldzką Drużynę Harcerską „Białe Wilki”, Hufiec Złotów
 • 11. Gromadę Zuchową „Słoneczne Skrzaty”
 • 44. Drużynę Harcerską „Zorza”, Hufiec Karkonoski
 • 15. Drużynę Harcerską „Lipczanie”, Hufiec Lubań
 • 21. Drużynę Harcerską z Wołkowyi, Hufiec Bieszczadzki

Zgodnie z założeniem, projekt i propagowana w nim rzetelna wiedza, trafiają do rzeszy 120 tys. członków ZHP. Bardzo ważnym walorem projektu jest fakt, że jak pokazuje doświadczenie harcerzy, przygotowane materiały i sama idea poznawania Afryki będą wykorzystywane przez wiele lat.