Polska pomoc

Szkolimy personel medyczny w Mjanmie

Polska Misja Medyczna wspiera poprawę jakości pomocy medycznej w Birmie, oferując szkolenia dla personelu medycznego oraz dla społeczności lokalnej. Prowadzone są działania na rzecz edukacji medycznej pielęgniarek i położnych oraz personelu niewykwalifikowanego. Ponadto realizowane są szkolenia z przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. Celem działań jest zwiększenie wiedzy pracowników medycznych, którzy często samodzielnie asystują przy porodach.

Do społeczności lokalnej kierowane  są z kolei szkolenia z zasad higieny, opieki nad noworodkiem i tzw. zdrowia reprodukcyjnego. W tych działaniach edukacyjnych uczestniczą głównie kobiety. Jednak w szkoleniach z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i opieki poporodowej nad matką i noworodkiem biorą udział również mężczyźni.

Działania projektowe prowadzone są głównie w miejscowościach w delcie rzeki Irawadi wokół Rangun, gdzie szczególnie odczuwany jest brak wykwalifikowanego personelu medycznego.Projekt Polskiej Misji Medycznej „Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi” (PPR2016/27/NGO) jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynosi 349 805 zł.

w górę

Tagi