Polska pomoc

Szkolenie z zakresu służby cywilnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej realizuje staż w zakresie służby cywilnej  w ramach Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

W dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. 16 urzędników z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy będzie odbywać staże w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich ministerstwach i urzędach administracji rządowej.

Celem szkolenia jest usprawnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w krajach Partnerstwa Wschodniego poprzez zapoznanie z polskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi polityki kadrowej. Podczas dwutygodniowego pobytu stażyści zapoznają się ze strukturą organizacyjną, celami i głównymi zadaniami urzędu, do którego zostali skierowani. Poznają zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego oraz komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej oraz wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako obserwatorzy uczestnicy stażu będą mieli okazję obserwować wybrane procesy kadrowe dotyczące m. in. naboru i wprowadzania do pracy, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, opracowywania sprawozdań, motywowania, rozwiązania stosunku pracy.

Szkolenie stanowi także dobrą okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy urzędnikami z krajów Partnerstwa Wschodniego i ich odpowiednikami w Polsce, a także zainicjowania bilateralnej współpracy na szczeblu roboczym. 

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego realizowana jest od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Od początku funkcjonowania Akademii w jej szkoleniach wzięło udział około 250 przedstawicieli organów administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego.

w górę

Tagi