Polska pomoc

Szkolenie z zakresu służby cywilnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego

W dniach 20 - 31 października 2014 r. 18 urzędników z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy - odbywa staże w Polsce w komórkach ministerstw i urzędów administracji rządowej odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z polskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi polityki kadrowej.

Podczas dwutygodniowego pobytu stażyści zapoznają się ze strukturą organizacyjną, celami i głównymi zadaniami urzędu, do którego zostali skierowani. Poznają zasady i procesy funkcjonowania biura dyrektora generalnego oraz komórek odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej oraz wdrażanie standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako obserwatorzy będą mieli okazję uczestniczyć w wybranych procesach kadrowych dotyczących m. in. naboru i wprowadzania do pracy, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, motywowania i rozwiązania stosunku pracy. Szkolenie jest także dobrą okazją do nawiązania bezpośrednich kontraktów pomiędzy urzędnikami z krajów PW i ich odpowiednikami w Polsce. 

Na 2014 rok przewidziana jest jeszcze realizacja dwóch modułów w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego: szkolenie z zakresu integracji europejskiej dla urzędników z Gruzji i Mołdawii; szkolenie dla przedstawicieli białoruskiej administracji rządowej na temat przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

w górę

Tagi