Polska pomoc

Szkolenie dla armeńskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej realizuje w 2014 r. projekt rozwojowy pt. Budowa potencjału grup poszukiwawczo-ratowniczych w Armenii.  W dniach 20-30 czerwca br. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się szkolenie przedstawicieli armeńskiej służby ratowniczej.

Eksperci z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przekazali ratownikom z Armenii teoretyczne podstawy prowadzenia sztabu koordynacji działań (ang. On Site Operations Coordination Center) oraz punktu przyjęcia sił (ang. Reception Departure Center). Oba centra stanowią kluczowe elementy prawidłowego zarządzania na miejscu katastrofy w sytuacji prowadzenia działań międzynarodowych. W drugiej części szkolenia przewidzianej dla odrębnej grupy ratowników z Armenii eksperci z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zaprezentowali zasady stabilizacji elementów konstrukcyjnych budynków uszkodzonych w czasie katastrof naturalnych. Specyfika działań grup poszukiwawczo-ratowniczych polega często na pracy w warunkach zagrażających bezpieczeństwu ratowników ze względu na niestabilność konstrukcji budowlanych, które uległy zniszczeniu np. w wyniku trzęsienia ziemi. Dzięki stabilizacji konstrukcji osoby poszkodowane pod gruzami mają większą szansę na szybkie wydobycie spod gruzowiska.

Projekt Budowa potencjału grup poszukiwawczo-ratowniczych w Armenii, współfinansowany przez MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej, realizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

w górę

Tagi