Polska pomoc

Szkolenie SENSE dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje, we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, w dniach 6-10 sierpnia 2012 r. w Warszawie szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise).

W szkoleniu weźmie udział 43 urzędników średniego i wyższego szczebla administracji rządowej oraz przedstawicieli sektora prywatnego Armenii (5 osób), Azerbejdżanu (5 osób), Białorusi (2 osoby), Gruzji (10 osób), Mołdawii (11 osób) i Ukrainy (10 osób).  Dodatkowo, po raz pierwszy w szkoleniu będzie brało udział 3 reprezentantów z Kirgistanu.

SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Program stworzony jest dla krajów niestabilnych, stojących u progu przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Głównym celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym. Program szkolenia realizowany jest na podstawie licencji amerykańskiego Instytutu Analiz Obronnych (ang. Institute for Defence Analyses).

W polskiej wersjiszkolenie SENSE trwa tydzień i składa się z dwóch części: pierwszej - o charakterze wprowadzającym, podczas której uczestnicy otrzymują informacje m.in. nt. technik negocjacyjnych, uczestniczą w warsztatach przywództwa  i drugiej - symulacji komputerowej. Formuła programu umożliwia w ciągu trzech dni symulacji przybliżone projektowanie wieloletniego okresu zarządzania hipotetycznym państwem. Ponadto, polską specyfiką jest dysponowanie zespołem rodzimych trenerów, którzy w pełni przejęli zadania realizowane wcześniej przez trenerów amerykańskich.

Na ten rok zaplanowano jeszcze dwie edycje szkolenia SENSE – dla Mjanmy oraz Egiptu i Libii. Program finansowany jest ze środków programu Polskiej współpracy rozwojowej.

Projekty SENSE realizowane są przez Polskę od 2006 r. W latach 2006-2011 odbyły się szkolenia z udziałem przedstawicieli Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Serbii, Tunezji i Ukrainy.

w górę

Tagi