Polska pomoc

Szkolenie SENSE dla Republiki Związku Mjanmy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizuje, we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, w dniach 3-7 września br. w Warszawie szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise) dla przedstawicieli instytucji rządowych, działaczy opozycyjnych i społecznych.

W szkoleniu weźmie udział 49 osób z Republiki Związku Mjanmy reprezentujących rząd, partie opozycyjne oraz organizacje pozarządowe.

SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Program stworzony jest dla krajów stojących u progu przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Głównym celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym. Program szkolenia realizowany jest na podstawie licencji amerykańskiego Instytutu Analiz Obronnych (ang. Institute for Defence Analyses).

Szkolenie obejmuje dwie części: pierwszą - o charakterze wprowadzającym, podczas której uczestnicy otrzymują informacje m.in. nt. technik negocjacyjnych, uczestniczą w warsztatach przywództwa  i drugą - symulację komputerową. Formuła programu umożliwia w ciągu trzech dni symulacji przybliżone projektowanie wieloletniego okresu zarządzania hipotetycznym państwem.

Ponadto, ze względu na szczególne zainteresowanie gości z Mjanmy doświadczeniami polskiej, pokojowej transformacji ustrojowej, zaplanowane jest spotkanie z legendarnymi opozycjonistami i parlamentarzystami – Zbigniewem Bujakiem i Jerzym Borowczakiem. 

Projekty SENSE realizowane są przez Polskę od 2006 r. W latach 2006-2011 odbyły się szkolenia z udziałem przedstawicieli Afganistanu, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Serbii, Tunezji, i Ukrainy. W roku 2012 MSZ zorganizował szkolenie dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Kirgistanu. Na październik 2012 r. planowana jest również edycja szkolenia SENSE dla Egiptu i Libii. Program finansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi