Polska pomoc

Światowy Dzień Wody - 22 marca

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest „Woda i zrównoważony rozwój”. Ideą obchodów jest uświadomienie społeczności międzynarodowej problemu braku dostępu do wody pitnej (obecnie ponad 700 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody) oraz zwrócenie uwagi na kwestię zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.  

Zgodnie z „Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przeznacza środki na realizację projektów w obszarze gospodarki wodno-sanitarnej i zarządzania zasobami wodnymi w krajach Azji Środkowej, Palestynie i w Afryce Wschodniej. 

Więcej informacji na temat obchodów: http://www.unwater.org/worldwaterday.

Wybrane projekty wodne zrealizowane przy wsparciu programu "polska pomoc":

Kiabakari - instalacje do retencji wody deszczowej
w górę

Tagi