Polska pomoc

Światowy Dzień Uchodźcy – 20 czerwca

Miliony ludzi na świecie żyje poza granicami kraju, z którego pochodzą. Wśród nich znaczącą grupę stanowią uchodźcy, czyli osoby, które „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa” (Konwencja dot. Statusu Uchodźców z 1951 r.).

Uchodźcy nie są objęci ochroną przez własne państwo – często to właśnie rząd tego państwa grozi im prześladowaniem. Jeżeli inne państwa nie przyjmą uchodźców na swoje terytorium i nie udzielą im pomocy, mogą skazać ich na śmierć lub na życie w ukryciu, bez możliwości przetrwania i bez przysługujących im praw.

Jedną z głównych przyczyn uchodźctwa na świecie są międzynarodowe i wewnętrzne konflikty zbrojne. Obecnie, w wyniku takich konfliktów jak ten w Syrii czy na południu Sudanu, ludności cywilna, ratując swoje życie, jest zmuszona przekroczyć granice i szukać ochrony w sąsiadujących krajach.

Według statystyk Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR), liczba uchodźców na świecie wynosi blisko 10 000 000 (http://www.unhcr.org/50a9f81b27.html).

MSZ od ponad 10 lat współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Dotychczas wspierał działania agendy na rzecz uchodźców z Mjanmy, Iraku, Libii, Sudanu Południowego, Mali, oraz Syrii.

Od 2012 roku MSZ RP finansuje równocześnie projekty polskich organizacji pozarządowych udzielających pomocy humanitarnej uchodźcom syryjskim. W tym roku w Libanie kontynuowany jest projekt Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, którego celem jest zapewnienie dachu nad głową najbiedniejszym rodzinom uchodźców w północnym Libanie oraz zapewnienie podstawowej opieki medycznej.

w górę

Tagi