Polska pomoc

 

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych w Gruzji

Projekt realizowany był w okresie 10 czerwca – 31 grudnia 2011 w Tbilisi w Gruzji. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a lokalnym partnerem Zakon Posługujących Chorym (Kamilianie) - Filia w Gruzji. W ramach projektu dwie wolontariuszki pracowały w Gruzji: jedna w okresie od 14 lipca do 22 grudnia, druga w czasie dwukrotnych pobytów: 3-24 września i 26 listopada – 17 grudnia 2011 roku.

Celem projektu było zapewnienie usług medycznych z zakresu rehabilitacji pacjentom polikliniki prowadzonej przez lokalnego partnera, a także szkolenia praktyczne z zakresu fizykoterapii dzieci i młodzieży.

W trakcie projektu wolontariuszki prowadziły zabiegi fizykoterapeutyczne, w których wzięło udział w sumie 36 niepełnosprawnych pacjentów (w tym 15 dorosłych). Przeprowadzone zostały szkolenia i warsztaty związane z technikami rehabilitacji, w których wzięło udział 9 pracowników polikliniki. W celu ulepszenia systemu opieki medycznej w placówce stworzono system prowadzenia dokumentacji medycznej jej podopiecznych.

Przeprowadzenie projektu pozwoliło na zwiększenie liczby rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi mogących korzystać z pomocy rehabilitacyjnej w poliklinice. Podniósł się także poziom wiedzy i umiejętności lokalnych pracowników tej instytucji.