Polska pomoc

 

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III.

Projekt realizowany był w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2013 r. w Tbilisi (Gruzja), gdzie polska wolontariuszka przebywała między 29 sierpnia a 18 grudnia 2013 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) gruzińska filia Zakonu Posługujących Chorym (Kamilianów).

Beneficjentem projektu są osoby niepełnosprawne i chore korzystające z pomocy prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego.

Projekt zakładał rozszerzenie diagnozowania środowiska osób niepełnosprawnych w Tbilisi, wykorzystanie lokalnego potencjału specjalistów poprzez pomoc w zatrudnieniu fizjoterapeutów gruzińskich, prace nad wdrożeniem schematu przystosowania się członków rodzin osób niepełnosprawnych do nowej sytuacji życiowej, a także doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. 

W rezultacie projektu przeprowadzono zabiegi fizjoterapii dla 3 grup pacjentów o różnym stopniu niepełnosprawności. W sumie było to 45 pacjentów. Prowadzono również bieżące konsultacje z lekarzami zajmującymi się pacjentami Centrum. Udoskonalono pomoc niepełnoprawnym, zarówno tym przebywającym w centrum jak i pacjentom mieszkającym z rodzinami (w ramach wizyt domowych). Przeprowadzono także szkolenie z zakresu rehabilitacji metodą torowania nerwowo – mięśniowego dla 3 rehabilitantów, dzięki czemu wiedza terapeutów została rozszerzona i usystematyzowana.