Polska pomoc

 

Świat na filmie

Projekt realizowano w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2012 r. na terenie całej Polski. Celem było zwiększenie jakości i ilości informacji o globalnych współzależnościach, jakie dostępne są polskim uczniom, a także zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic w działania związane z tematyką globalnej edukacji. Aby osiągnąć te cele, projekt zakładał zainicjowanie i wspieranie działalności uczniowskich klubów filmowych, które miały korzystać z filmoteki Centrum Edukacji Obywatelskiej dysponującej zbiorami filmów dokumentalnych o tematyce związanej z edukacją globalną.

W projekcie wzięły udział 41 szkoły z całej Polski, wybrane spośród 92 zgłoszeń. Działania objęły zorganizowanie 8 jednodniowych warsztatów w Warszawie i Katowicach, w których wzięło udział łącznie 58 nauczycieli i 78 uczniów. Warsztaty miały na celu wsparcie szkolnych klubów filmowych w momencie rozpoczynania działalności i zapoznanie uczniów z podstawami wiedzy z zakresu globalnej edukacji. Przeprowadzono również serię 27 warsztatów wprowadzających dla uczniów w szkołach biorących udział w projekcie. Łącznie wzięło w nich udział 491 uczniów. Dla członków najaktywniejszych klubów filmowych zorganizowano dwudniowe szkolenie, które dostarczyło uczestnikom dalszej wiedzy merytorycznej.

Stworzono i udostępniono materiały tematyczne do filmów z filmoteki dostępnej dla uczestników projektu, z artykułami poruszającymi tematykę biopaliw, konfliktu izraelsko-palestyńskiego, i odpowiedzialnej konsumpcji. Rozszerzono również dotychczasowe zbiory poprzez pozyskanie 4 filmów dokumentalnych o tematyce globalnych współzależności. Stworzono i rozdystrybuowano pakiet promocyjny dla szkół w liczbie 1 000 egzemplarzy. Zapewniono także wsparcie dla klubów filmowych biorących udział w projekcie poprzez publikację materiałów na stronie internetowej i koncie w serwisie społecznościowym Facebook, a ponadto dystrybucję pakietów animacyjnych, banerów i kalendarzy.

Przez okres działania projektu szkoły miały do dyspozycji filmotekę z ponad 50 filmami dokumentalnymi o tematyce edukacji globalnej. Filmy prezentowano podczas spotkań klubów filmowych, połączonych z dyskusjami i warsztatami. W sumie wypożyczono 105 filmów, a w ramach klubów filmowych odbyło się 120 projekcji. Wsparcie szkoleniowe i merytoryczne otrzymało 40 klubów filmowych.