Polska pomoc

 

Suszarnia owoców dla wsi Ajgedzor

Wieś Ajgedzor leży w prowincji Tawusz w północno-wschodniej części Armenii, na wysokości 780 m n.p.m., przy granicy z Azerbajdżanem. Warunki życia i pracy w Ajgedzorze są bardzo trudne. Występuje tu strukturalne bezrobocie i wysoka emigracja. Sytuacja ta związana jest zarówno z geograficzną izolacją wsi, jak również sąsiedztwem Azerbejdżanu, z którym Armenia pozostaje w konflikcie.

Panuje tu umiarkowanie ciepły klimat, ziemie są urodzajne i większa część mieszkańców zajmuje się uprawą drzew owocowych. Armenia znana jest z wysokiej jakości owoców i przetworów owocowych. Związane to jest między innymi ze sprzyjającymi warunkami klimatycznymi, brakiem przemysłu generującego zanieczyszczenia oraz faktem, że nie rozwinęło się tu wielkoskalowe rolnictwo stosujące sztuczne środki wzrostu i ochrony roślin. Wytwórczość rolnicza opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, lub niewielkich gospodarstwach rodzinnych, czasem połączonych w spółdzielnie lub związki farmerskie. Suszenie owoców i warzyw jest jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi przetwórstwa rolniczego kraju. W Armenii na chwilę obecną działa 240 suszarni, z czego 20 to suszarnie konwekcyjne, większa część to tradycyjne - słoneczne.

We wsi Ajgedzor powszechna jest produkcja suszonych owoców tradycyjnym sposobem. Nie istnieje tu ani jedna współczesna linia produkcyjna. Fakt ten obniża efektywność pracy, gdyż proces suszenia wydłuża się w sposób niekontrolowany (w zależności od warunków pogodowych), a urodzaj często ulega zepsuciu. Suszarnia konwekcyjna, komorowa umożliwi znacznie krótszy, niezależny od warunków atmosferycznych, kontrolowany proces suszenia, a owoce i warzywa otrzymywane tą metodą będą wyższej jakości. W większym stopniu zachowają swoje właściwości: będą pozbawione pyłu i innych zanieczyszczeń mechanicznych do jakich dochodzi w otwartych suszarniach słonecznych, będą posiadały wyższe walory smakowe oraz bardziej atrakcyjny wygląd (jasny kolor). Tak przygotowane będą mogły trafiać do oficjalnego obrotu, a także na rynki zagraniczne.

Suszarnia owoców dla wsi Ajgedzor

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 30 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Erywaniu z partnerem lokalnym, Związkiem Farmerów Armenii. Jego głównym celem jest udzielenie wsparcia rolnikom - członkom Związku Farmerów ze wsi Ajgedzor poprzez zakup gazowej suszarni konwekcyjnej do owoców i warzyw. Przyczyni się ona do zwiększenia produkcji suszu, lepszego i bardziej efektywnego gospodarowania, a tym samym zwiększenia dochodów lokalnych gospodarstw i poprawy warunków życia. W dalszej perspektywie projekt może przyczynić się także do ograniczenia bezrobocia i depopulacji wsi. W ramach suszarni przewidziany jest zakup, transport i instalacja suszarni. Dzięki nowej suszarni skrócony zostanie proces suszenia, a otrzymywane tą metodą owoce i warzywa będą wyższej jakości.

Beneficjentami tego projektu będą rolnicy - członkowie Grupy Farmerskiej Stowarzyszenia Farmerów Armenii w Ajgedzorze (20 osób), ich rodziny, robotnicy, pracownicy kontraktowi, a także gospodarstwa rolne we wsi Ajgedzor i okolicznych wsiach, które będą dostarczać owoce i warzywa do przetwórstwa w suszarni. 

Suszarnia owoców dla wsi Ajgedzor

Projekt został zrealizowany w okresie od 2 września do 26 października 2016 roku. Celem projektu było udzielenie wsparcia rolnikom, członkom Związku Farmerów, poprzez zakup suszarni do owoców i warzyw. Oznacza to zwiększenie produkcji suszu, efektywności w gospodarowaniu produktami, zwiększenie dochodów lokalnych gospodarstw i polepszenie warunków życia.

Pierwotnie projekt zakładał działania we wsi Ajgedzor w prowincji Tawusz. Z uwagi na położenie wsi blisko granicy z Azerbejdżanem i skutki kwietniowej „wojny czterodniowej” przewodniczący Związku Farmerów Armenii zaproponował przeniesienie projektu do wsi Munghi w prowincji Aragacotn w ramach zagwarantowania bezpieczeństwa projektu. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są rolnicy ze Związku Farmerów w Munghi, ich rodziny, pracownicy kontraktowi, a także gospodarstwa rolne w okolicznych wsiach, które będą dostarczać owoce i warzywa do przetwórstwa w suszarni.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 44 000 PLN (ok. 10 500 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.