Polska pomoc

Strażacy nie tylko od gaszenia pożarów – Kraków kompleksowo wspiera ukraińskie służby ratownicze

W Krakowie, 3 października 2016 r. rozpoczęły się pierwsze z cyklu czterech szkoleń dla strażaków z Ukrainy. Pod okiem polskich specjalistów 20 strażaków z obwodów iwano-frankiwskiego i chersońskiego poszerzy swoją wiedzę i udoskonali umiejętności z zakresu organizacji zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Każdy z uczestników otrzyma ubranie specjalne, które będzie mu służyć w trakcie szkolenia oraz w późniejszych akcjach ratowniczych. Zostanie zakupiony również sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, jak kamery termowizyjne czy narzędzia hydrauliczne.

Podczas tygodniowego szkolenia ratownicy z Ukrainy będę mieli okazję do poznania stosowanych w Polsce zasad i procedur związanych z organizacją działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, standardu wyposażenia i środków ochrony indywidulanej. Ponadto wezmą udział w zajęciach praktycznych, w czasie których będą ćwiczyć m.in. usuwanie zagrożeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi, prowadzenie czynności dekontaminacyjnych oraz likwidowanie wycieku substancji niebezpiecznych.

Obwody iwano-frankiwski i chersoński to wymagające pod względem zabezpieczenia operacyjnego rejony na Ukrainie. Tędy przebiegają ważne drogi i trasy kolejowe, którymi transportuje się substancje niebezpieczne, a przez obwód chersoński przebiega również rurociąg do transportu amoniaku. Znajduje się tu też sporo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zaś w sąsiedztwie usytuowane są trzy elektrownie jądrowe. Położenie obu rejonów w dorzeczach dwóch dużych rzek, Dniestru i Dniepru, zaś iwano-frankiwskiego dodatkowo na obszarach górskich, zwiększa ryzyko wystąpienia powodzi. To wszystko było przyczyną decyzji o kompleksowym podejściu do wzmocnienia umiejętności i kompetencji służb pożarniczych obu obwodów. Poza rozpoczętym szkoleniem i przekazaniem sprzętu planuje się kolejne, z zakresu ratownictwa medycznego, pożarów wewnętrznych, powodzi i osuwisk oraz ratownictwa techniczno-drogowego z elementami ratownictwa chemicznego.
Projekt nr 367/2016 pt. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe” realizowany jest przez Małopolską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie. Realizacja działań przewidziana jest w latach 2016-2017. Budżet projektu wynosi 816 400 zł, z czego 630 000 zł to środki pochodzące z dotacji MSZ.

w górę

Tagi