Polska pomoc

 

Sprzęt medyczny do wykrywania chorób serca

Projekt został zrealizowany na terytorium gminy Sokobanja, we wschodniej Serbii, w okręgu zajeczarskim, 240 km na południowy wschód od Belgradu. W skład gminy wchodzą 24 wsie i miasto Sokobanja. Sokobanja należy do grupy niewystarczająco rozwiniętych gmin, a tamtejsze wsie są szczególnie zagrożone ubóstwem.

Z usług zdrowotnych oddziału ogólnego Ośrodka Zdrowia w Sokobanji korzysta około 14 000 mieszkańców. Sprzęt medyczny, którym dysponuje Ośrodek jest bardzo stary i wysłużony. Jest on instytucją na poziomie lokalnym a środki finansowe, które otrzymuje z budżetu gminy nie wystarczają na zakup nawet najbardziej potrzebnego wyposażenia.

W Republice Serbii, która należy do krajów rozwijających się, charakterystyczny jest wysoki wskaźnik zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Badanie EKG ma duże znaczenie dla wczesnego wykrywania chorób serca, tj. chorób układu krążenia i ich leczenia. Oddział Ogólny Ośrodka Zdrowia w Sokobanji nie dysponował własnym aparatem EKG. Korzystał z urządzenia będącego w dyspozycji pogotowia ratunkowego. Wiejskie przychodnie także nie posiadały takiego urządzenia.

Sprzęt medyczny do wykrywania chorób serca

W ramach projektu zakupiony został 1 ciśnieniomierz oraz 4 aparaty EKG dla Ośrodka zdrowia w Sokobanji. Sprzęt trafił na Oddział Ogólny Ośrodka, który zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom zatrudnionym oraz bezrobotnym, a także do 3 wiejskich przychodni, podlegających pod Ośrodek (Josanica, Mužinac i Vrelo).

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności opieki zdrowotnej. Dzięki zakupowi niezbędnego sprzętu, Ośrodek zapewnia opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie zwiększając możliwości diagnostyczne wykrywania chorób serca. Projekt zwiększa dostępność opieki medycznej dla mieszkańców wsi, zwłaszcza kobiet i dzieci, a w perspektywie długoterminowej przyczynia się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Sokobanja. Zakupione urządzenie EKG ma duże znaczenie dla stanu zdrowia kobiet w ciąży, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po porodzie. Badania i wczesna diagnostyka przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań i śmierci w czasie ciąży. Urządzenia są również wykorzystywane w przypadku chorób serca u dzieci. Po zainstalowaniu sprzętu zorganizowano kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców gminy, która zwracała uwagę na kwestie odpowiednio wczesnej diagnostyki oraz ogólnej dbałości o zdrowie.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy stanowiąc korzyść dla całej społeczności lokalnej, jak i ogółu społeczeństwa. Jednym z atutów projektu jest grupa docelowa oraz działania, które mają na celu zapewnienie równego dostępu do sprzętu medycznego dla mieszkańców miasta oraz wsi, nierzadko dyskryminowanych w zakresie opieki zdrowotnej w stosunku do mieszkańców bardziej bogatych i rozwiniętych gmin w Serbii.

Zakup sprzętu przyczyni się do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR), tj. promowania równości płci, zmniejszenia śmiertelności dzieci, poprawy opieki zdrowotnej nad matkami.

Projekt miał zostać przeprowadzony między 3 października a 18 grudnia 2015 r. na terytorium gminy Sokobanja we współpracy z lokalną organizacją pozarządową „Komitet praw człowieka – Majdanpek”.

Sprzęt medyczny do wykrywania chorób serca

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 października do 18 grudnia 2015 r. W jego ramach zakupiono 1 ciśnieniomierz oraz 4 aparaty EKG. Sprzęt zainstalowano w 3 przychodniach oraz Ośrodku zdrowia w Sokobanji.

Podjęte działania zwiększyły dostęp do podstawowych badań zdrowotnych mniej uprzywilejowanym grupom mieszkańców, w tym przede wszystkim kobietom, kobietom w ciąży i dzieciom, a także osobom starszym. Zakup sprzętu znacząco podniósł poziom opieki medycznej oferowanej mieszkańcom gminy (ok. 14 000 osób). Przeprowadzona została kampania promocyjna projektu w lokalnych mediach, której celem było również uwrażliwienie mieszkańców (zwłaszcza mieszkańców wsi pozbawionych do tej pory swobodnego dostępu do tego rodzaju sprzętu) na kwestie odpowiednio wczesnej diagnostyki i ogólnej dbałości o zdrowie.

W przychodniach oraz ośrodku zdrowia zostały umieszczone, w widocznych miejscach, tablice informujące o finansowaniu projektu ze środków MSZ.