Polska pomoc

Spotkanie wysokiego szczebla nt. efektywności pomocy rozwojowej

Ponad 1 500 uczestników z około 130 krajów wzięło udział w pierwszym Spotkaniu Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywnej Współpracy Rozwojowej, które odbyło się w Meksyku, w dniach 15-16 kwietnia 2014 r. Forum zgromadziło przedstawicieli państw, biznesu, organizacji pozarządowych, fundacji filantropijnych, parlamentów narodowych oraz samorządów. Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Beata Wojna, Ambasador Polski w Meksyku.

Na dwudniowe spotkanie złożyło się pięć sesji plenarnych oraz ponad trzydzieści paneli dyskusyjnych, na których poruszano istotne tematy związane z problematyką rozwojową, w szczególności kwestie dotyczące poprawy efektywności współpracy rozwojowej. Spotkanie było również okazją do potwierdzenia zasad przyjętych podczas IV Forum Wysokiego Szczebla ws. Efektywności Pomocy w Pusan (Republika Korei) oraz wezwania do dalszej realizacji zobowiązań podjętych w Dokumencie Końcowym Forum w 2011 r.

Posiedzenie otworzył Prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto. Wystąpili również Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon, Administrator Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Helen Clark i Sekretarz Generalny OECD José Angel Gurría.

Jak odnotował w swoim wystąpieniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-Moon, „Musimy podwoić nasze wysiłki i uczynić inkluzywne partnerstwa, stanowiące rdzeń agendy ws. Partnerstw z Pusan, rzeczywistością.”

W ramach Spotkania Wysokiego Szczebla zaprezentowano pierwszy raport Globalnego Partnerstwa, stanowiący przegląd postępu w realizacji zobowiązań z Pusan. Ponadto w czasie spotkania ogłoszono powołanie ponad dwudziestu nowych inicjatyw m.in. w zakresie wzmacniania administracji podatkowej w krajach rozwijających się i tworzenia centrów biznesu w tych krajach i in.

Spotkanie potwierdziło, że Globalne Partnerstwo powinno być głównym narzędziem w osiąganiu celów nowej agendy rozwojowej po 2015 r., zastępującej Milenijne Cele Rozwojowe, których termin realizacji upłynie w przyszłym roku.

W ramach końcowej sesji uczestnicy przyjęli Komunikat podsumowujący Spotkanie Wysokiego Szczebla Globalnego Partnerstwa na rzecz Efektywnej Współpracy Rozwojowej.

Materiały z dwudniowej konferencji znajdują się na stronie Globalnego Partnerstwa: http://effectivecooperation.org/.  

w górę

Tagi