Polska pomoc

Spotkanie wiceministra Marcina Przydacza z Virginią Gamba

- Dzieci są jednymi z pierwszych ofiar wojny i przemocy. Ochrona wrażliwych i kruchych grup uchodźców wewnętrznych, osób przesiedlonych lub dzieci z traumą wojenną, pozostaje jednym z priorytetów polskiej współpracy rozwojowej - podkreślił podsekretarz stanu w MSZ.

Głównym tematem poniedziałkowego spotkania w Nowym Jorku wiceministra Marcina Przydacza i Specjalnej Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych - Virginii Gamby była ochrona dzieci w konfliktach zbrojnych. Zagadnienie to jest jednym z priorytetów członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Podczas rozmów podsekretarz stanu poruszył również temat publikacji stanowiącej podsumowanie tegorocznej sierpniowej debaty otwartej Rady Bezpieczeństwa nt. dzieci w konfliktach zbrojnych, zorganizowanej przez Polskę. Publikację przygotowuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym celem utworzenia opracowania jest identyfikacja najistotniejszych wyzwań i realnych problemów związanych z ochroną dzieci w konfliktach zbrojnych. Specjalna Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ, Virginia Gamba, jest autorką części przedmowy tej publikacji.

Specjalna Przedstawiciel bardzo pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę z Polską, zwróciła szczególnie uwagę na polskie zaangażowanie w obszarze reintegracji dzieci związanych wcześniej z grupami zbrojnymi oraz na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami. Wyraziła nadzieję na kontynuacje tej współpracy po zakończeniu przez Polskę mandatu w Radzie Bezpieczeństwa NZ z końcem 2019 r.  Podczas spotkania dyskutowano również perspektywy dalszej współpracy. Virginia Gamba wyraziła zainteresowanie organizacji wraz z Polską spotkania na temat dzieci w konflikcie zbrojnym we wschodniej Europie, szczególnie na Ukrainie.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w górę

Tagi