Polska pomoc

Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z delegacją DAC OECD

Podsekretarz stanu Joanna Wronecka spotkała się w dniu 29 kwietnia 2016 r. z delegacją Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD), która przybyła do Polski w celu przeprowadzenia pierwszego przeglądu polskiego systemu pomocy rozwojowej.

Podczas spotkania wiceminister Wronecka poinformowała o najnowszych polskich działaniach pomocowych kierowanych do uchodźców syryjskich i lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców w Libanie i Jordanii. Zaprezentowała także polskie działania pomocowe w krajach priorytetowych programu Polska Pomoc. Szczególną uwagę zwróciła na pomoc na rzecz Ukrainy oraz aktywność w wybranych państwach afrykańskich.

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD stowarzysza największych dawców pomocy rozwojowej na świecie. Członkami DAC jest 28 państw i Unia Europejska. Polska wstąpiła do Komitetu w 2013 r.

w górę

Tagi