Polska pomoc

Spotkanie uczestników GENE (Global Education Network Europe) w Warszawie

W dniach 19-21 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbywa się spotkanie uczestników GENE (Global Education Network Europe) organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

W spotkaniu weźmie udział kilkunastu przedstawicieli ministerstw i instytucji zajmujących się edukacją globalną w krajach europejskich. GENE to sieć współpracy ministerstw i agencji z 21 państw Europy odpowiedzialnych za edukację globalną. Spotkania uczestników GENE pod nazwą „okrągłego stołu" organizowane są dwa razy w roku i służą wymianie doświadczeń pomiędzy krajami oraz wspólnemu opracowywaniu zaleceń odnośnie do kierunków wsparcia edukacji globalnej. 

GENE wspiera edukację globalną w krajach europejskich poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy krajami należącymi do sieci oraz innymi instytucjami aktywnymi na polu edukacji globalnej, badania oraz działania na rzecz poprawy jakości edukacji globalnej. Program spotkania w Warszawie obejmuje m.in. przegląd raportów krajowych na temat działań podejmowanych przez poszczególne państwa w obszarze edukacji globalnej, kwestie współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz omówienie planów na najbliższy rok, w tym organizację Europejskiej Konferencji Edukacji Globalnej zaplanowanej na wrzesień 2012 roku w Lizbonie. W ramach spotkania zostaną też zaprezentowane polskie doświadczenia i najlepsze praktyki w dziedzinie edukacji globalnej, z udziałem praktyków z instytucji edukacyjnych i sektora pozarządowego. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy GENE odwiedzą również interaktywne wystawy edukacyjne w Centrum Nauki Kopernik.

W 2010 roku został opublikowany Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce. Raport stanowił podsumowanie partnerskiego przeglądu edukacji globalnej w Polsce przeprowadzonego przez GENE w 2009 roku z inicjatywy MSZ we współpracy z MEN. Do chwili obecnej w ramach partnerskich przeglądów edukacji globalnej prowadzonych przez GENE zostały opracowane raporty na temat edukacji globalnej na Cyprze, w Holandii, Finlandii, Austrii, Republice Czeskiej i Norwegii.

Raport jest dostępny na stronie: http://www.gene.eu/

w górę

Tagi