Polska pomoc

Spotkanie informacyjne dla oferentów

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2018" na spotkanie informacyjne.


Termin:

czwartek, 7 grudnia 2017 r., godzina 11.00  

Miejsce:

Sala 016 (parter) w budynku MSZ przy ul. Krywulta 2, Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia według wzoru poniżej na adres e-mail: witold.paszulka@msz.gov.pl do 6 grudnia 2017 r. do godz.12.00.

 

Temat   wiadomości:

Zgłoszenie   na spotkanie informacyjne

W   treści wiadomości:

Imię   i nazwisko:

Organizacja:

 

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018”, w tym istotne zmiany w Regulaminie konkursu oraz zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem oferty konkursowej. Korzystając z okazji MSZ dodatkowo przedstawi dokument  pt. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

Na spotkaniu będzie można zadać pytania pracownikom Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ na temat kwestii związanych z konkursem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami konkursowymi. Ułatwi to zadawanie pytań i dyskusję dotyczącą konkretnych tematów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy, aby każda organizacja reprezentowana była przez 1 osobę. Szczegółowych informacji dotyczących spotkania informacyjnego udziela p. Witold Paszulka (tel. 22 523 9996).

 

-------------------------------------------------------------------

Pobierz materiały po spotkaniu >

 

 

w górę