Polska pomoc

Spotkanie dotyczące programu "Wolontariat polska pomoc"

Zaproszenie na spotkanie dotyczące programu „Wolontariat polska pomoc”

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zaprasza wszystkich zainteresowanych programem „Wolontariat polska pomoc” na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i rekomendacji służących poprawie funkcjonowania programu wolontariackiego.

W roku 2019 konkurs  „Wolontariat polska pomoc 2019” zostanie ogłoszony już po raz jedenasty. Zgodnie z projektem Planu współpracy rozwojowej w 2019 r. obejmie on siedem krajów afrykańskich, w tym pięć krajów priorytetowych polskiej pomocy (Senegal, Etiopię, Kenię, Tanzanię i Ugandę) oraz Zambię i Rwandę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zainteresowane poznaniem opinii i sugestii dotychczasowych i potencjalnych uczestników programu w następujących kwestiach:

  1. Jakie są kluczowe trudności w przygotowaniu oferty projektów na konkurs? (pod względem merytorycznym, formalnym, technicznym)
  2. Czy szkolenie oferowane wolontariuszom przez MSZ odpowiada ich potrzebom pod względem formy i treści?
  3. Jakie zmiany mogłoby zostać wprowadzone w celu zwiększenia skali programu?
  4. Jakiego wsparcia ze strony MSZ potrzeba, by móc efektywniej korzystać z programu?
  5. Jak uczestnicy programu oceniają wprowadzone w ostatniej edycji konkursu zmiany dot. planowania wydatków w projekcie i dokumentowania kosztów?
  6. Jak najefektywniej promować ideę programu?

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia (środa) br. w godzinach 11.00-14.00 w sali 016 na parterze budynku MSZ przy ul. Krywulta 2 w Warszawie (mapa).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: wolontariat@msz.gov.pl do 3 grudnia br. Szczegółowych informacji dotyczących spotkania informacyjnego udziela pani Magdalena Albrycht (tel. 22 523 9603).

w górę

Tagi